Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Danuta Teresa
Nazwisko: Radzanowska
Nazwisko rodowe: Modelewska
Miejsce urodzenia: Sochaczew
Data urodzenia: 28-08-1955
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Gniazdo”, nr rej. 4517, prowadzona od 21.12.1981 przez Wydział V KW MO w Skierniewicach. Sprawa założona w związku z wykryciem 21.12.1981 ulotek i haseł o treści antysocjalistycznej rozwieszonych na terenie Sochaczewa i Boryszewa. W związku z podejrzeniem wobec Danuty Radzanowskiej o druk i kolportaż funkcjonariusze SB w dniu 21.12.1981 dokonali przeszukania w jej mieszkaniu, w którym znaleziono i zakwestionowano materiały należące do zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność” w Sochaczewie. Dopiero w dniu 23.02.1982 Danuta Radzanowska została formalnie zarejestrowana pod nr. 4702 jako osoba do sprawy. W materiałach sprawy została wymieniona jako była członkini Prezydium Oddziału NSZZ „Solidarność” w Sochaczewie oraz przewodnicząca Komisji Zakładowej związku w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie. W dniu 08.11.1982 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego KW MO w Skierniewicach pod sygn. 431/II, następnie materiały zniszczono za protokołem brakowania nr 2/89. Szczątkowe informacje dot. sprawy zachowały się w kopiach meldunków Wydziału V KW MO w Skierniewicach. Materiały o sygn. 431/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjno-kartotecznych oraz akt administracyjnych IPN Ld 052/99 (6/17/90).
Akta kontrolne śledztwa RSD 5/82 prowadzonego w okresie 29.03.1982 - 03.05.1982 przez Wydział Śledczy KW MO w Skierniewicach pod nadzorem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Warszawie pod sygn. Pg.Śl.II-147/82. Sprawę wszczęto w związku z wykryciem w dniu 29.03.1982 na terenie Sochaczewa ulotek o treści antyrządowej. W dniu 31.03.1982 przesłuchano Danutę Radzanowską w charakterze podejrzanej oraz dokonano rewizji w miejscu zamieszkania i pracy, zakwestionowane zostały przedmioty, które mogły zostać wykorzystane do sporządzania ulotek m.in. drukarkę. W materiałach sprawy została wymieniona jako przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Terenowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sochaczewie. W dniu 02.04.1982 przedstawiono jej zarzut rozpowszechniania na terenie Sochaczewa treści antyrządowych. IPN Ld Pf 65/28/J (61/3) mikrofilm.
Akta prokuratorskie sprawy o sygn. Pg.Śl.II-147/82 prowadzonej w okresie 02.04.1982 - 03.05.1982 przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Warszawie. Sprawę wszczęto przeciwko grupie osób podejrzanych o rozklejanie na terenie Sochaczewa ulotek o wydźwięku antyrządowym. Danuta Radzanowska wystąpiła jako jedna z oskarżonych. W toku trwania postępowania była kilkukrotnie przesłuchiwana. Śledztwo zakończona w dniu 03.05.1982, następnie 05.05.1982 przesłano akt oskarżenia do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie. IPN BU 960/419 (Pg.Śl. II 147/82).
Akta sądowe sprawy So.W.331/82 prowadzonej przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie w okresie 10.05.1982 - 21.05.1982. W aktach sprawy Danuta Radzanowska została wymieniona jako jedna z oskarżony o to, że w dniu 28.03.1982 w Sochaczewie uczestniczyła w rozklejaniu ulotek o wydźwięku antyrządowym. Dnia 21.05.1982 wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie Danuta Radzanowska została skazana na 1 rok więzienia w zawieszeniu na 2 lata oraz grzywnę. Po rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem o sygn. WRN.3/95 z dnia 03.02.1995 uniewinnił Danutę Radzanowską od wszystkich zarzucanych jej czynów. IPN BU 1357/314 (So.W.331/82).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Model”, nr rej. 5422, prowadzony od 07.11.1983 przez Grupę III RUSW w Sochaczewie. Sprawa założona w celu dalszej kontroli operacyjnej Danuty Radzanowskiej w związku z podejmowaniem przez nią w przeszłości działalności opozycyjnej. W dniu 14.02.1987 materiały zdjęto z ewidencji i złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Skierniewicach pod sygn. 825/II, następnie 03.03.1988 wykonano mikrofilm o sygn. 825/2, materiały sprawy zniszczono za protokołem brakowania nr 4/89. Szczątkowe informacje dot. sprawy zachowały się w kopiach meldunków Wydziału V WUSW w Skierniewicach. Materiały o sygn. 825/II zniszczono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjno-kartotecznych oraz akt administracyjnych IPN Ld 052/99 (6/17/90).
.