Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Rakszawski
Miejsce urodzenia: Tarnawiec
Data urodzenia: 07-01-1919
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dot. Władysława Rakszawskiego prowadzone przez PUBP w Łańcucie od 22.11.1946. Wymieniony miał od jesieni 1944 do początku 1947 należeć do Narodowej Organizacji Wojskowej mającej na celu "przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego". W domu jego znajdować się miał punkt kontaktowy organizacji. Oskarżony został także o posiadanie i przechowywanie broni oraz amunicji. Akta sprawy złożono w archiwum do nr 6375/49 (29.12.1949), a następnie włączone do nr 1332/III (28.06.1967). IPN Rz 046/667 (1332/III).
Akta sądowe (Sr. 905/48) prowadzone przeciwko W. Rakszawskiemu przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 16.07.1948. Wymieniony za przynależność do Narodowej Organizacji Wojskowej (od jesieni 1944 do początków 1947) w ramach której posługiwał się pseudonimem "Beniowski", został skazany wyrokiem z dnia 18.11.1948 na karę łączną 4 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 2, a także na przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa. IPN-Rz-107/801.
Akta nadzoru prokuratorskiego dot. W. Rakszawskiego prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 13.02.1947. Wymieniony oskarżony został o to, że w sierpniu i październiku 1946 posiadał wiarygodną wiadomość o miejscu pobytu członków Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) i nie powiadomił o tym właściwych władz. W dniu 28.03.1947 prokurator wydał decyzję o umorzeniu śledztwa. IPN Rz-108/6617.
Zapisy dot. w/w znajdują się w: Książce aresztowanych przez PUBP Łańcut za lata 1946-1954, Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Łańcucie w latach 1946-1954, w oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Łańcucie za lata 1947-1954. IPN-Rz-50/38, IPN-Rz-50/39, IPN-Rz-50/79.
Informacje dot. W. Rakszawskiego znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN-Rz-50/3, IPN-Rz-50/4.
Informacje dot Władysława Rakszawskiego znajdują się w: Repertoriach Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księgi prowadzone za okres: od 02.01.1947 do 20.06.1947 oraz od 02.01.1948 do 13.12.1948 ), w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948 oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN-Rz-65/4 t.1, IPN-Rz-65/5 t.1 IPN-Rz-65/20, IPN-Rz-65/53, IPN-Rz-65/69.
Wymieniony został aresztowany w dniu 18.07.1948 i osadzony w Więzieniu WUBP w Rzeszowie, następnie karę odbywał we Wronkach, Świdnicy i Jaroszowie. Zapisy dot. Władysława Rakszawskiego znajdują się również w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie z roku 1948. IPN Rz 190/52, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego nr Rz 4773 prowadzonego przez KPMO w Leżajsku w okresie od 06.12.1970 do 22.11.1974. Powodem kontroli był wrogi stosunek do partii i ustroju PRL czemu dawał wyraz na zebraniach gromadzkich oraz w rozmowach prywatnych. Miał także duże zaufanie wśród byłych członków podziemia antykomunistycznego i społeczności wiejskiej (prezes ZSL i Kółka Rolniczego w Kuryłówce) co zdaniem władz bezpieczeństwa stwarzało zagrożenie podjęcia "wrogiej" działalności w sprzyjających okolicznościach. Kwestionariusz zakończono stwierdziwszy, iż W. Rakszawski pomimo negatywnego stosunku do partii "wrogiej" działalności nie prowadzi. IPN Rz 043/568 (15508/II).
Charakterystyka nr 6-A dotycząca oddziału Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) działającego w latach 1944-1959 na terenie województw: rzeszowskiego i lubelskiego. Dokumentacja została opracowana przez Wydz. "C" KWMO/WUSW w Rzeszowie w latach 1980-1985. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy m.in. Władysława Rakszawskiego - członek NOW od jesieni 1944 do grudnia 1946, posiadał nielegalnie broń. IPN Rz 0172/3/J.
.