Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol Jan
Nazwisko: Fajkis
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 13-01-1942
Imię ojca: Karol
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt „Kadrowiec” prowadzona przez Wydział III „A”, a następnie Wydział V KWMO/WUSW Bielsko-Biała, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 6.04.1981 pod numerem BB-5070. W dniu 31.07.1982 SOS przerejestrowano na KE „Kadrowiec”. Karol Fajkis był rozpracowywany w ramach sprawy, w związku z podejrzeniem „o działalność p-ko linii politycznej partii”. KE „Kadrowiec” został zakończony 12.08.1983 z uwagi na „zaprzestanie wrogiej działalności”. W dniu 23.08.1983 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Bielsko-Biała pod sygn. 1527/II, a w dn. 15.01.1990 materiały archiwalne zniszczono. Materiały o sygn. 1527/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały administracyjne KWMO w Bielsku-Białej z lat 1981-1983. W aktach znajdują się informacje dotyczące osób internowanych w okresie stanu wojennego z terenu woj. bielskiego. Karol Fajkis został wytypowany do internowania, ponieważ jako „czołowy działacz” Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na terenie Zakładu Wyposażenia Elementów Budownictwa „Metalplast” w Bielsku-Białej, wykazywał „zdecydowanie wrogą i antysocjalistyczną postawę w stosunku do władz politycznych i administracyjnych”. Zatrzymany w dn. 13.12.1981 na podstawie decyzji nr 37/S o internowaniu z uwagi na fakt, iż „prowadząc działalność propagandową, wrogą w stosunku do PRL nawoływać będzie do nieposłuszeństwa prawnym rozporządzeniom organów państwowych”. Zwolniony w dn. 22.03.1982 na mocy decyzji nr 76/S o uchyleniu internowania. IPN Ka 017/57 t. 1, 3 (BB/INF/571/Śl).
Skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju, gdzie ww. przebywał od 13.12.1981 do 22.03.1982. IPN Ka 175/711.