Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Cecylia Maria
Nazwisko: Dunin-Horkawicz
Nazwisko rodowe: Jastrzębska
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 22-11-1931
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Eugenia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Wpływowa”, nr rej. 44657, prowadzona w okresie 09.03.1981 - 29.09.1982 przez Wydział III KW MO w Łodzi przeciwko dyrektorce biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi Cecylii Dunin-Horkawicz w związku z jej aktywnością w ramach NSZZ „Solidarność”, wspieraniem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz podejmowaniem „negatywnych inicjatyw politycznych”. Sprawę zakończono z powodu „zaniechania wrogiej działalności”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 5936/II. IPN Ld 047/405/J (5936/2) mikrofilm.
Materiały operacyjne KW MO w Łodzi dotyczące planów internowania oraz „rozmów ostrzegawczych” z działaczami opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” w ramach przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W Wydziale III opracowano 16.11.1981 plan rozmowy ostrzegawczej z Cecylią Dunin-Horkawicz, która została również umieszczona na liście osób przewidzianych do internowania. IPN Ld pf 86/14 t. 1 (1345/III).
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dot. osób internowanych w latach 1981-1982 z terenu woj. łódzkiego. Cecylia Dunin-Horkawicz została internowana 13.12.1981 na mocy decyzji nr 14 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi, podjętej na wniosek Wydziału III, ponieważ w latach 1980-1981 wspierała akcje protestacyjne studentów i „propagowała na terenie uczelni hasła i literaturę KOR-u, usiłując nadać związkowi zawodowemu NSZZ »Solidarność« charakter antysocjalistyczny”. Z Ośrodka Odosobnienia w Warszawie-Grochowie została zwolniona 17.01.1982 na podstawie decyzji nr 67 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi z 16.01.1982. Figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 3 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN BU 1460/1 poz. 1531.
Akta osobowe internowanej Cecylii Dunin-Horkawicz, w okresie 15.12.1981 - 17.01.1982 osadzonej w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie-Grochowie. IPN BU 449/8.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Robert”, nr rej. 46598, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajduje się doniesienie z dn. 18.11.1982 dot. Cecylii Dunin-Horkawicz. IPN Ld 0040/2205 (46675/I).
Akta paszportowe Cecylii Dunin-Horkawicz, wobec której Wydział III KW MO w Łodzi wniósł zastrzeżenie nr 234/79 na wyjazdy do wszystkich krajów świata (WKŚ) na okres od 01.02.1979 do 01.02.1981. Uzasadniono je kontaktami z działaczami KSS „KOR” i zagrożeniem, że „w wypadku wyjazdu C. Dunin może spełniać rolę kuriera wywożąc i wwożąc nielegalne opracowania i wydawnictwa”. Zastrzeżenie anulowano 09.10.1980. IPN Ld 533/50313 (EALD 50313).
.