Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz Jan
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 02-05-1967
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Rozalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Osoba zabezpieczona [OZ]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] G. Majewski został dn. 23.09.1987 zarejestrowany jako OZ przez Wydz. III WUSW Wrocław. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. 10.02.1988 przerejestrowany do SOR krypt. "Hydralek", założonej "na fakt kolportażu nielegalnych wydawnictw w PZL >Hydral<". Ww. został zdjęty z ewidencji 21.03.1989. IPN Wr 024/8861 (II-103324)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Błękitni" została założona "na fakt działalności antypaństwowej naruszającej porządek prawno-publiczny". G. Majewski figuruje w szyfrogramie z dn. 03.03.1989 jako prawdopodobny uczestnik "ogólnokrajowego zjazdu Ruchu >WiP< w Poznaniu". IPN Wr 024/8888 (II-103547)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR krypt. "Elipsa" założono celem "objęcia kontrolą operacyjną osób zaangażowanych w reaktywowanie Polskiej Partii Socjalistycznej". Ww. figuruje w aktach jako przedstawiciel "Okręgowego Komitetu Robotniczego PPS z terenu Wrocławia". IPN Wr 024/8872 (II-103526)
Akta sprawy o wykroczenie Akta zawierają wnioski z dn. 28.10.1987 i 05.11.1987 skierowane do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Wrocław Stare Miasto o ukaranie G. Majewskiego za udział w nielegalnych manifestacjach w celu "wywołania niepokoju publicznego". IPN Wr 33/792 (2 Ko 1987 od 1-70)
Akta sprawy o wykroczenie Dn. 11.08.1987 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Śródmieście ukarało G. Majewskiego karą grzywny oraz obciążyło kosztami postępowania za to, że w dn. 17.03.1987 we Wrocławiu "wraz z innymi osobami wystawił na widok publiczny napis umieszczony na transparencie, bez zgody zarządzającego tym miejscem, o treści »Ruch, Wolność, Pokój. Marek Krukowski wyrzucony z Akademii Medycznej za odmowę złożenia przysięgi wojskowej. Żądamy przywrócenia Marka do praw studenta«". Dn. 26.07.1989 darowano orzeczoną karę na podst. ustawy z dn. 29.05.1989 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Wr 539/8 (KW 1267/87)
Akta sprawy o wykroczenie Dn. 30.03.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Stare Miasto ukarało G. Majewskiego karą grzywny, zawiadomieniem zakładu pracy oraz obciążyło kosztami postępowania za to, że w dn. 21.12.1987 w okolicy Spółdzielczego Domu Handlowego "Feniks" we Wrocławiu "podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez wystawienie na widok publiczny tablic z napisami kwestionującymi prawne działanie władz". Dn. 08.06.1989 odstąpiono od wykonania orzeczonej kary na podst. ustawy z dn. 29.05.1989 "o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz innych ustaw". IPN Wr 540/7 (KW 777/88)
Akta sprawy o wykroczenie Akta zawierają wniosek Wydz. Śledczego WUSW Wrocław do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław Śródmieście o zatwierdzenie przeszukania mieszkania G. Majewskiego oraz kalki wniosków do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław Stare Miasto z dn. 25.01.1988 i Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław Psie Pole z dn. 05. i 17.02.1988 o ukaranie ww. "za podejmowanie działań w celu wywołania niepokoju publicznego" (m. in. udział w nielegalnych zgromadzeniach). IPN Wr 33/793 (2 Ko 1988 od 1-34)
Akta sprawy o wykroczenie Dn. 06.02.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Psie Pole ukarało G. Majewskiego karą grzywny, zawiadomieniem zakładu pracy oraz obciążyło kosztami postępowania za to, że w dn. 04.02.1988 we Wrocławiu w mieszkaniu prywatnym "wziął udział w nielegalnym zgromadzeniu tzw. »Polskiej Partii Socjalistycznej«". Dn. 28.07.1989 darowano wykroczenie na podst. ustawy z dn. 29.05.1989 "o przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń". IPN Wr 542/27 (KW 154/88)
Akta sprawy o wykroczenie Dn. 15.08.1988 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Dzielnicy Wrocław-Psie Pole ukarało G. Majewskiego karą grzywny, przepadkiem nielegalnych wydawnictw oraz obciążyło kosztami postępowania za to, że w dn. 05.02.1988 we Wrocławiu "podjął działania w celu wywołania niepokoju publicznego poprzez zgromadzenie w swoim mieszkaniu znacznych ilości nielegalnych wydawnictw z zamiarem ich rozpowszechnienia". Dn. 10.06.1989 odstąpiono od wykonania orzeczonej kary na podst. ustawy z dn. 29.05.1989 "o zmianie niektórych przepisów prawa karnego, prawa o wykroczeniach oraz innych ustaw". IPN Wr 542/28 (KW 390/88)
Materiały ewidencyjne G. Majewski był karany grzywną (17.04.1987, 11.12.1987, 29.03.1988) przez wrocławskie kolegia ds. wykroczeń za udział w nielegalnych manifestacjach (demonstracjach), zgromadzeniach i wręczanie ulotek. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.