Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Filipek
Miejsce urodzenia: Chełmiec
Data urodzenia: 15-01-1938
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Filipek, który pełnił funkcję vice-przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Zakładach Naprawy Taboru Kolejowego (ZNTK) w Nowym Sączu 20.03.1981 został zarejestrowany pod nr. NS-5437 przez Wydział II KW MO w Nowym Sączu do zarejestrowanej tego samego dnia Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Działacz" nr rej. NS-5433. W jej ramach w okresie od marca 1981 do grudnia 1983 rozpracowywano członków "Solidarności" w ZNTK. Materiały SOS złożono 22.12.1983 w Archiwum Wydziału "C" KW MO w Nowym Sączu pod sygn. 38/IV. Akta nie zachowały się, protokół zniszczenia nr 9/89, poz. 633. Na karcie E 14 odnotowano, iż J. Filipek brał udział w negocjacjach NSZZ "Solidarność" prowadzonych we Wrocławiu z komisją rządową. Materiałów o sygn. 38/IV brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W dniu 14.01.1982 materiały dot. Józefa Filipka zostały wyłączone z SOS krypt. "Działacz" i przekwalifikowane na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. "Uparty" o numerze rejestr. NS-5437. W dniu 9.01.1982 funkcjonariusz Wydziału II KW MO w Nowym Sączu przeprowadził z J. Filipkiem rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. 16.12.1983 z powodu nie prowadzenia przez J. Filipka wrogiej działalności sprawę zakończono i 19.12.1983 złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Nowym Sączu pod sygnaturą 1490/II. IPN Kr 033/530 (1490/II).
.