Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Barbara Anna
Nazwisko: Dąbrowska
Nazwisko rodowe: Granat
Miejsce urodzenia: Warszwa
Data urodzenia: 15-01-1942
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Internowana na mocy decyzji nr 116 Komendanta Wojewódzkiego MO w Łodzi z dnia 13.12.1981. Podstawą do zatrzymania Barbary Dąbrowskiej była jej działalność opozycyjna oraz przeświadczenie władz, że cyt. „zamierza podjąć działania bezpośrednio godzące w porządek prawny i zasady ustrojowe PRL”. W dniu 30.11.1981 została sporządzona przez funkcjonariusza Wydziału III „A” KW MO w Łodzi notatka informująca, że Barbara Dąbrowska jest w grupie działaczy opozycji przewidzianych do rozmowy profilaktycznej. W materiałach wystąpiła jako aktywny współorganizator NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechaniki Precyzyjnej „Mera-Poltik” w Łodzi, w dniu 07.02.1981 została wybrana do Prezydium Komisji Zakładowej, przyjęła również funkcję komisarza strajkowego. Została zwolniona z internowania na mocy decyzji nr 66 z dn. 16.01.1982 ze względu na zły stan zdrowia. Podczas internowania funkcjonariusze SB dwukrotnie przeprowadzili rozmowy ostrzegawcze. Barbara Dąbrowska występuje w wykazach alfabetycznych osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld Pf 86/14 t. 2 (1345/III), IPN Ld Pf 86/21 t. 3 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1 poz.1256.
Internowana w okresie 13.12.1981-17.01.1982. W dniu 13.12.1981 zatrzymana przez funkcjonariuszy KW MO w Łodzi. W dniu 15.12.1981 przewieziona do Ośrodka Odosobnienia Warszawa-Grochów. IPN BU 449/5 (70).
.