Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Lorentz
Miejsce urodzenia: Zamość
Data urodzenia: 02-07-1931
Imię ojca: Leon
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Rabe”, nr rej. 22293, prowadzony w okresie 04.03.1971 - 08.11.1974 przez KP MO w Łowiczu w celu inwigilacji Jana Lorentza, deklarującego się (wg relacji innej osoby) jako „śmiertelny wróg komunistów”. Według danych SB J. Lorentz w 1967 roku brał czynny udział w strajku w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych nr 3 w Głownie, co spowodowało jego zwolnienie z WZMOT. Sprawę zakończono i zdjęto z ewidencji 08.11.1974 z powodu „niestwierdzenia wrogiej działalności”. Materiały prawdopodobnie włączono do sprawy prowadzonej w latach 80-tych - Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Rabe” nr rej. 44433, nr arch. 4378/II. Akta te zniszczono za protokołem brakowania 942/88 poz. 100. Fragmentaryczne informacje zachowały się aktach operacyjnych dot. wprowadzenia stanu wojennego. Materiały o sygn. 4378/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt sygn. IPN Ld pf 86/14 t. 1 (1345/III).
Dnia 26.01.1981 Jan Lorentz został ponownie zarejestrowany, tym razem pod nr. 44433 przez Wydział III „A” KW MO w Łodzi jako osoba zabezpieczona (OZ). Dn. 05.01.1982 zmieniono kategorię rejestracji na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Rabe”. Występował w nim jako pracownik Fabryki Szlifierek „Ponar-Łódź”, Zakład nr 4 w Głownie, „od sierpnia 1980 aktywny działacz NSZZ »Solidarność« zajmujący się kolportażem gazetek i ulotek”. Sprawę zakończono 28.06.1983 po przeprowadzeniu z J. Lorentzem „rozmowy ostrzegawczej” i 19.07.1983 złożono ją do archiwum pod sygn. 4378/II. Materiały zniszczono za protokołem brakowania 942/88 poz. 100. Fragmentaryczne informacje zachowały się aktach administracyjnych. Materiały o sygn. 4378/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych oraz materiałów administracyjnych IPN Ld pf 88/2 t. 3 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA).
Materiały operacyjne KW MO w Łodzi dotyczące planów internowania oraz „rozmów ostrzegawczych” z działaczami opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” krypt. „Klon” i „Azalia” w ramach przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego. W materiałach znajduje się plan „rozmowy ostrzegawczej” z Janem Lorentzem z 09.11.1981, przygotowany przez funkcjonariusza Wydziału III „A” KW MO w Łodzi. Według danych SB J. Lorentz w 1967 roku brał czynny udział w strajku w Wojskowych Zakładach Motoryzacyjnych nr 3 w Głownie, a od 1980 był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność”, pełniąc funkcje sekretarza Komisji Zakładowej w Fabryce Szlifierek „Ponar-Łódź”, Zakład nr 4 w Głownie oraz członka Zarządu Regionalnego Ziemi Łódzkiej. IPN Ld pf 86/14 t. 1 (1345/III).
W materiałach administracyjnych zawierających kopie meldunków Wydziału V KW MO/WUSW w Łodzi w systemie ESEZO za lata 1982-1983 znajdują się meldunki dot. Jana Lorentza, inwigilowanego w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Rabe”, nr rej. 44433. W ramach akcji „Klon” 14.12.1981 przeprowadzono z nim „rozmowę ostrzegawczą”. W kolejnych miesiącach SB poddała go „ścisłej kontroli operacyjnej w miejscu pracy poprzez osobowe źródła informacji”. W celu ograniczenia ewentualnego negatywnego wpływu na załogę „zainspirowano zmianę stanowiska pracy z brygadzisty na szeregowego pracownika” i „wytworzono atmosferę nieufności w stosunku do Lorentza jako osoby współpracującej z organami MSW”. Po zakończeniu KE krypt. "Rabe" inwigilację kontynuowano w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Jotes”, której materiały nie zachowały się. IPN Ld pf 88/2 t. 3 (2890/XA), IPN Ld pf 88/3 t. 2 (2891/XA).
.