Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Łaski
Miejsce urodzenia: Stargard Szczeciński
Data urodzenia: 07-09-1947
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Dominika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Postój” nr rejestr. Sz 014705 została założona 27.06.1976 przez Wydział III KWMO w Szczecinie w związku z przerwaniem pracy przez pracowników Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. Część załogi 25.06.1976 nie przystąpiło do pracy prowadząc dyskusje na temat wystąpienia premiera P. Jaroszewicz w związku z planowanymi podwyżkami cen. Podjęto także próbę zorganizowania strajku okupacyjnego. Władze stoczni wyłoniły grupę 72 pracowników nawołujących do nieposłuszeństwa wobec przełożonych i kontynuowania przerwy. Marian Łaski agitował pracowników Wydziału Maszynowego do przerwy w pracy. Został zwolniony w trybie natychmiastowym 01.07.1976. IPN Sz 0011/687 t. 1 (10695/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia krypt. „Łasica” dotycząca Mariana Łaskiego została zarejestrowana 13.07.1976 pod nr 14802 przez Wydział III KW MO w Szczecinie. M. Łaski był jednym z inspiratorów działań zmierzających do zorganizowania przerwy w pracy na Wydziale Maszynowym Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” 25.06.1976. Z inspiracji SB 01.07.1976 został zwolniony dyscyplinarnie za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych. Odwołanie do Komisji Odwoławczej przy Prezydencie miasta Szczecina nie przyniosło rezultatów. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych UM w Szczecinie nie kierował do pracy w „zakładach kluczowych” osób zwolnionych w związku z ich postępowaniem 25.06.1976. M. Łaski objęty został kontrolą przez komisariat MO w ramach „inwigilacji elementu niepracującego”. Sprawę zakończono 08.11.1976. IPN Sz 0011/724 (10748/II).
.