Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Mielczarek
Miejsce urodzenia: Wiewiec
Data urodzenia: 27-03-1922
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Feliksa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy karnej nr Sr 305/46 prowadzonej w okresie 27.06.1946 - 30.07.1946 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi przeciwko Kazimierzowi Mielczarkowi (w czasie II wojny światowej żołnierzowi AK, aresztowanemu w roku 1944 i wywiezionemu do niemieckiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen), oskarżonemu o przynależność i „czynny udział w nielegalnej organizacji Armia Krajowa” w okresie od 10.01.1946 do 04.03.1946 oraz nielegalne posiadanie broni palnej. K. Mielczarek został zatrzymany 04.03.1946, a następnie 12.03.1946 formalnie aresztowany. WSR w Łodzi 30.07.1946 uniewinnił go od pierwszego zarzutu, natomiast za nielegalne posiadanie broni skazał go na 2 lata pozbawienia wolności. Na mocy postanowienia o zastosowaniu amnestii wydanego 01.03.1947 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Łodzi kara uległa darowaniu. IPN Ld 6/18 (Sr 305/46).
Materiały ewidencyjne dot. Kazimierza Mielczarka, 12.03.1946 osadzonego w areszcie WUBP w Łodzi, 24.04.1946 w Więzieniu Karno-Śledczym w Łodzi przy ul. Kraszewskiego, od 06.09.1946 w więzieniu we Wronkach, zwolnionego 09.03.1947. Akt osobowych osadzonego nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów sądowych oraz skorowidzów i ksiąg więziennych. Akt osobowych osadzonego nie odnaleziono. Wpis na podstawie materiałów ewidencyjnych o sygn. IPN Ld 7/147, IPN Ld 7/356, IPN Po 3/56, IPN Po 3/67, IPN Po 3/68.
Akta śledztwa prowadzonego w okresie 12.03.1946 - 22.12.1947 przez Wydział Śledczy WUBP w Łodzi i PUBP Radomsko wobec innych osób podejrzanych o przynależność do Konspiracyjnego Wojska Polskiego z rejonu Radomska. W materiałach znajduje się akt oskarżenia i wyrok w sprawie nr Sr 305/46 przeciwko Kazimierzowi Mielczarkowi, dokumenty związane z jego ujawnieniem się 20.03.1947 w ramach akcji amnestyjnej oraz doniesienia konfidenta UB o ps. „Sowa” z lat 1953-1954. IPN Ld pf 12/2080 (6846/III) t. 1.
Materiały administracyjne WUBP w Łodzi zawierające wykazy, oświadczenia, ankiety i karty E-15 dotyczące osób ujawniających się w PUBP w Radomsku w czasie akcji amnestyjnej w roku 1947. Kazimierz Mielczarek ujawnił się 20.03.1947 jako żołnierz KWP o ps. „Ster” w okresie 10.01.1946 - 04.03.1946. IPN Ld pf 87/3 (438/X).
Materiały administracyjne Wydziału „C” KW MO w Łodzi z roku 1978, opracowanie nr 279 zawierające analizę poświęconą Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu, którego żołnierzem był Kazimierz Mielczarek. IPN Ld 030/279 t. 5 (1506/X), IPN BU 0186/278 t. 7.
.