Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Andrzej Julian
Nazwisko: Zielonacki
Miejsce urodzenia: Osieczna
Data urodzenia: 16-02-1954
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Data objęcia funkcji
Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny 28-06-2017
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Mikrofilm wykonany na podstawie dokumentacji kartoteki opiniodawczej Departamentu I MSW. Dot. zatrudnienia Andrzeja Zielonackiego na 2 tygodniową praktykę przeddyplomową w MSZ w 1976 r. Dyrektor Departamentu Kadr i Szkolenia MSZ skierował pismo do Dep. I MSW z prośbą o wyrażenie opinii o kandydacie. MSW wyraziło pozytywną opinię. Mat. zawierają kwestionariusz osobowy oraz życiorys A. Zielonackiego. IPN BU 01966/385/J mkf.
Dnia 01.06.1983 A. Zielonacki został zarejestrowany pod nr 79907 przez Wydz. III Dep. I MSW w kategorii zab[ezpieczenie]. W dniu 09.09.1987 nastąpiło wyrejestrowanie. W dzienniku koordynacyjnym MSW znajduje się informacja dotycząca zapytania skierowanego przez Wydz. II WUSW w Poznaniu do Wydz. III Dep. I MSW w sprawie A. Zielonackiego z adnotacją „przed rozprac[owaniem]”. Dziennik rejestracyjny MSW; dziennik koordynacyjny MSW.
Akta paszportowe. Karta Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Po 822/32303 (EAPO 32303).
Akta paszportowe. Karta Pz-4/1 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN BU 1386/539012 (EAPP 539012).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Po 318/13 zarządzenie z dnia 29.05.2013 r. dotyczące  Andrzeja Zielonackiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.