Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Wojciech
Nazwisko: Denoch
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 04-09-1949
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Olga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dot. osób internowanych z terenu woj. łódzkiego w latach 1981-1982. Według informacji zgromadzonych przez Wydział V KW MO w Łodzi Marek Denoch, przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Wyrobów Galanteryjnych „Wagmet” w Łodzi, „atakuje Partię i Rząd, prowadzi działalność ulotkową i plakatową szkalującą ZSRR”, organizuje kolportaż wydawnictw „antysocjalistycznych”, propaguje „idee KOR i KPN”. W trakcie „rozmowy profilaktycznej” 14.12.1981 odmówił podpisania „oświadczenia o lojalności”, a 17.12.1981 był inicjatorem strajku w zakładzie. Z tego względu został internowany na mocy decyzji nr 155 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi. Zwolniony z internowania 03.09.1982 (od 23.07.1982 przebywał na przepustce w celu załatwienia formalności związanych z wyjazdem z kraju) na mocy decyzji nr 207 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi. Figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 3 (1360/III), IPN BU 01152/35, IPN BU 1460/1, poz. 1321.
Akta osobowe internowanego Marka Denocha, w okresie 18.12.1981 - 03.09.1982 osadzonego w ośrodkach odosobnienia w Sieradzu, Łowiczu i Kwidzynie. M. Denoch 13.01.1982 skierował skargę do MSW na funkcjonariuszy Służby Więziennej w sprawie utrudniania wykonywania czynności religijnych (modlitwy, śpiewu pieśni kościelnych). Zastępca naczelnika Zakładu Karnego w Łowiczu złożył natomiast do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu zawiadomienie o przestępstwie, polegającym na śpiewaniu podczas mszy 10.01.1982 pieśni religijnych ze zmienioną treścią, noszącą charakter polityczny. W uzasadnieniu podano, że wcześniej kilkukrotnie robił to w celi, w związku z czym przeprowadzono z nim „rozmowę ostrzegawczą”. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania ze względu na brak w przywołanych działaniach znamion czynu zabronionego. Informacje dot. M. Denocha znajdują się również w teczce innej osoby internowanej w Łowiczu. Figuruje także w skorowidzach osób internowanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie za rok 1982. IPN Gd 162/131, IPN Ld 24/148 (14/82), IPN Gd 162/379 t. 1, 3-4.
Materiały ewidencyjne. W kartotece meldunków operacyjnych Departamentu II MSW znajduje się meldunek operacyjny nr 102/82 z 13.05.1982, dotyczący wizyty Marka Denocha (przebywającego na przepustce z Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu) w ambasadzie Holandii w celu złożenia wniosku o wyjazd emigracyjny do tego kraju. Do meldunku załączona jest kopia doniesienia tajnego współpracownika (TW) ps. „Wojtek”, zawierającego szczegółową relację rozmowy M. Denocha z radcą ambasady. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Materiały operacyjne KW MO w Łodzi dotyczące planów internowania i „rozmów ostrzegawczych” z działaczami opozycji demokratycznej i NSZZ „Solidarność” w ramach przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego oraz dokumenty dot. osób przebywających w ośrodkach odosobnienia i zakładach karnych. Marek Denoch występuje w materiałach jako jedna z osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, które 13.03.1982 – w czasie wizytacji ośrodka przez delegację Międzynarodowego Czerwonego Krzyża – podjęły głodówkę protestacyjną przeciwko dalszemu pozbawianiu ich wolności. IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III).
Materiały administracyjne Centralnego Zarządu Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości z roku 1982 zawierające m.in. wykazy osób internowanych w poszczególnych ośrodkach odosobnienia na dzień 05.05.1982 oraz listy i petycje zagraniczne (m.in. Amnesty International) dotyczące osób internowanych. Marek Denoch widnieje w wykazie osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu. IPN BU 529/23 (0380, 98/6).
Korespondencja Wydziału „C” KW MO/WUSW w Łodzi z lat 1981-1984 w sprawie udostępniania akt dotyczących osób „pozostających w zainteresowaniu” jednostek SB i MO. Materiały dot. internowania Marka Denocha (sygn. archiwalna 1360/III) wypożyczył 17.07.1984 naczelnik Wydziału II WUSW w Łodzi. Akta zostały zwrócone 09.10.1984. IPN Ld 092/70 t. 2 (2909/XA).
Materiały administracyjne WUSW w Łodzi zawierające dokumentację Wydziału III „A”/Wydziału V KW MO/WUSW w Łodzi z lat 1979-1987 dotyczącą Zakładów Wyrobów Galanteryjnych „Wagmet” w Łodzi. W aktach znajdują się informacje poświęcone działalności przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Marka Denocha, jego internowaniu w okresie stanu wojennego i emigracji do Szwecji. IPN Ld 0050/1 t. 10 (22/1/90).
Akta paszportowe Marka Denocha prowadzone w latach 1982-1987 przez Wydział Paszportów KW MO/WUSW w Łodzi. W notatce służbowej z 27.05.1982 naczelnik Wydziału V KW MO w Łodzi „nie zgłasza zastrzeżeń” wobec planowanej przez M. Denocha emigracji wraz z rodziną do Szwecji, „biorąc pod uwagę jego dotychczasową działalność w NSZZ »Solidarność« i wyjątkowo wrogi stosunek do ustroju socjalistycznego i obecnej rzeczywistości”. IPN Ld 533/142842 (EALD 142842).
.