Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Damm
Miejsce urodzenia: Budziszewo
Data urodzenia: 09-05-1948
Imię ojca: Alfons
Imię matki: Cecylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kazimierz Damm był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Dekret” zarejestrowanej w ewidencji operacyjnej 05.01.1982 pod nr. rej. KA 47697 i prowadzonej przez Wydział V KW MO Katowice, a następnie Grupę Operacyjną w Tychach Wydziału V-2 KW MO Katowice. Sprawa została założona na podstawie informacji operacyjnej dotyczącej strajku okupacyjnego, który 14.12.1981 rozpoczął się na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Piast” w Tychach-Bieruniu. Protestujący górnicy domagali się odwołania stanu wojennego i zwolnienia internowanych. Celem SOR było „ustalenie przyczyn powstania strajku oraz motywów działania inspiratorów”, a także pociągnięcie do odpowiedzialności karnej osób biorących czynny udział w proteście. W dniu 28.12.1981 górnicy zakończyli protest, a Kazimierz Damm jako „osoba kierująca strajkiem” został zatrzymany. SOR krypt. „Dekret” zakończono 29.05.1982, materiały sprawy zarchiwizowano Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 38965/II. IPN Ka 043/3 (38965/II).
Akta internowania Kazimierza Damma, który z uwagi na fakt, iż brał „czynny udział” w strajku zorganizowanym po wprowadzeniu stanu wojennego w KWK „Piast” w Tychach-Bieruniu został zatrzymany 28.12.1981. Internowany na wniosek Wydziału V KW MO Katowice jako osoba, która „może podejmować dalsze akcje protestacyjne”. W okresie od 29.12.1981 do 19.02.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Katowicach. Zwolniony 09.03.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania. W dn. 21.09.1982 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 39227/II. IPN Ka 043/236 (39227/II).
Akta internowanego zawierają dokumenty wytworzone w związku z internowaniem Kazimierza Damma, który został zatrzymany na podstawie decyzji nr TY-003 z dn. 29.12.1981 z uwagi na fakt, iż „nawoływał do strajku i ma skłonności do krytycznych ocen każdych posunięć władz”. W okresie od 19.02.1982 do 08.03.1982 przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu, następnie został przewieziony do Ośrodka Odosobnienia w Kokotku. Zwolniony 09.03.1982 na podstawie decyzji o uchyleniu internowania nr 602/82. Materiały o sygn. IPN Ka 42/115 to karta depozytowa internowanego. IPN Ka 39/26 (8/82), IPN Ka 42/115 (10/82).
Materiały administracyjne KW MO Katowice zawierają wykaz internowanych pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz mieszkańców miasta Tychy. Kazimierz Damm występuje w aktach w związku z informacją o internowaniu w okresie od 28.12.1981 do 09.03.1982. IPN Ka 093/220 (694/C).
Materiały administracyjne zawierają skorowidz alfabetyczny osób internowanych w Ośrodku Odosobnienia w Kokotku, gdzie Kazimierz Damm przebywał od 08.03.1982 do 09.03.1982. IPN Ka 38/8, IPN Ka 38/10.
.