Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Grzegorz
Nazwisko: Orzoł
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 08-03-1965
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Dorota
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Skauci” założona w celu inwigilacji osób, które podjęły próbę reaktywowania na terenie Katowic „nielegalnej” organizacji harcerskiej pod nazwą Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 24.11.1983 pod nr. Ka 54538 przez Wydział III-1 WUSW Katowice. Rozpracowanie wszczęto na podstawie informacji przekazanej przez Wydział „T” (technika operacyjna) dotyczącej spotkania grupy instruktorów ZHP i harcerzy popierających reaktywowanie działalności KIHAM zorganizowanego 20.11.1983 w Miejskim Ośrodku Harcerskim w Katowicach-Giszowcu. Uczestników spotkania, które jako nielegalne zostało rozwiązane przez przedstawiciela Wydz. Spraw Społeczno-Administracyjnych Urzędu Miasta Katowice, wylegitymowano, zakwestionowano również ujawnione wydawnictwa bezdebitowe. Bogusław Orzoł, uczeń technikum w Tychach występuje w materiałach jako uczestnik spotkania. Ww. został zarejestrowany do sprawy 01.12.1983 pod nr. Ka 54626/54538. W związku z prowadzonym rozpracowaniem z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. SOR zakończono 31.12.1986, a w dniu 18.02.1987 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 42208/II. IPN Ka 048/369 (42208/II).
.