Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Janusz
Nazwisko: Obrośliński
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 17-09-1948
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynieryjnym WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania delegalizującej „Solidarność” ustawy o związkach zawodowych. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób z całej Polski. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Trafiło tu najwięcej takich osób w skali całego kraju.
Obóz składał się z 20 baraków. Każdy zbudowano z trzech połączonych wagonów kolejowych, obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, nie gwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Przetrzymywani zmuszani byli do prowadzenia szeregu ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów.
Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Przez pewien czas obok obozu stacjonował batalion WSW.
Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji.
Bibliografia:
- Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007.
- Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013.
- Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
- www.13grudnia81.plTreść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zbigniew Obrośliński został zarejestrowany 29.04.1982 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Lublinie do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kontynuatorzy” nr rej. 27820. Sprawa dotyczyła „wykorzystywania związków zawodowych i organizacji społeczno-politycznych do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Sprawę zakończono 19.11.1985 z powodu zaprzestania prowadzenia działalności, a materiały złożono do archiwum pod sygn. 10769/II. W dn. 06.01.1986 z akt wykonano mikrofilm o sygn. mkf 10769/2. Materiały o sygn. 10769/II i mkf 10769/2 zniszczono 20.10.1989. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy zgrupowania rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 10.11.1982, przydzielony do 3 kompanii saperów. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 03.02.1983. IPN BU Pf 1090/62.
Akta paszportowe prowadzone przez Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Lublinie od 13.05.1982 do 29.11.1988. Zbigniew Obrośliński pozostawał w operacyjnym zainteresowaniu Wydz. V KWMO w Lublinie. Akta były wypożyczane 29.10.1982 pracownikowi Wydziału V KWMO Lublin, zaś 08.03.1983 funkcjonariuszowi Wydz. II KWMO w Lublinie. IPN Lu 0308/10195 (EALU 070538).
.