Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jaromir Maciej
Nazwisko: Jedliński
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 21-06-1955
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Donata


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Współzałożyciel organizacji młodzieżowej Studencki Komitet Solidarności (SKS) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Rozpracowywanie SKS-u polegało na podjęciu działań mających na celu dokumentowanie „wrogiej działalności” organizacji oraz przeciwdziałanie jej, „jak również dążenie do neutralizacji zamierzeń członków i sympatyków SKS”. IPN Po 08/1296 (11004/II).
Pomoc ewidencyjna Członek poznańskiego SKS odpowiedzialny za kolportaż literatury, silnie związany z duszpasterstwem akademickim. Wyznaczony na zjazd SKS do Warszawy zaplanowany na 24.09.1978. W dniu 26.10.1978 dokonano przeszukania mieszkania podczas, którego zarekwirowano dwie ulotki „antysocjalistyczne”. Zatrzymany 14.12.1979. Materiały archiwalne zawierają karty ewidencyjne z kartoteki działaczy i sympatyków SKS. IPN BU 01232/204 (V DS. 163/91, 200/92).
Podteczka Rozpracowania Obiektowego/ Rozpracowanie Obiektowe Podteczka Rozpracowania Obiektowego „Żmija” dot. Jaromira Jedlińskiego została zarejestrowana 18.01.1982 do Rozpracowania Obiektowego „Węże” prowadzonego w okresie 22.10.1981-19.09.1989 przez Wydz. XI Dep. I MSW. Materiały archiwalne Rozpracowania Obiektowego „Węże” zostały zniszczone zgodnie z protokołem OCJ-02963/89 z 11.09.1989. Podteczka rozpracowania krypt. "Żmija " została zniszczona protokołem OCJ-03033/89 z 21.09.1989. Materiały arch. zniszczono w 1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zabezpieczenie operacyjne [ZO] Objęty zabezpieczeniem operacyjny. Brak możliwości ustalenia powodów zabezpieczenia. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.