Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Danuta
Nazwisko: Mancewicz-Drebert
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 24-11-1922
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Z materiałów kartotecznych wynika, że Zofia Danuta Mancewicz była figurantką Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) kryptonim „Defraudant” (nr. rej. 4195) prowadzonej przeciwko byłemu dowódcy „Kedywu” Armii Krajowej Józefowi Rybickiemu. Ww. w czasie wojny była łączniczką w pułku „Baszta” i w Kedywie Okręgu Warszawskiego AK (Kolegium "A"). Uczestniczyła w Powstaniu Warszawskim. Przechodzi w SOR „Defraudant” w związku z uczestniczeniem w spotkaniach dawnych członków Kedywu AK organizowanych przez J. Rybickiego. W 1973 roku materiały dotyczące Danuty Mancewicz włączono do odrębnego rozpracowania. Karta E-14/1 z kartoteki Biura "C" MSW, dziennik rejestracyjny MSW.
Zofia Danuta Mancewicz-Drebert w dn. 9.04.1970 została zarejestrowana pod nr 28179 przez Departament III MSW do Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) kryptonim „Aktorka”. Danuta Mancewicz w czasie wojny i Powstania Warszawskiego służyła w AK. Powodem kontroli operacyjnej były „podejrzenia utrzymywania kontaktów” z dawnymi członkami AK z pułku „Baszta” oraz Kedywu, gdyż jak wynikało z informacji agenturalnych w mieszkaniu Danuty Mancewicz odbywały się „spotkania członków byłej AK”. W 1973 roku do rozpracowania włączono materiały dotyczące ww., uzyskane w trakcie prowadzenia innego rozpracowania. W dn. 24.04.1975 zakończono prowadzenie KE kryptonim „Aktorka” w związku z „zaniechaniem wrogiej działalności” przez D. Mancewicz. Materiały złożono w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 48584/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0204/549 (48584/II), IPN BU 01208/1753 (6320/2) mikrofilm.
Materiały Sprawy Agenturalnego Sprawdzenia dotyczącej uprowadzenia i zabójstwa Bohdana Piaseckiego (15-letniego syna Bolesława Piaseckiego). W sprawie tej występuje Zofia Danuta Mancewicz-Drebert jako osoba utrzymująca kontakt z byłymi żołnierzami podziemia niepodległościowego (AK, NSZ) podejrzewanymi przez SB o zorganizowanie porwania Bohdana Piaseckiego. IPN BU 003090/11 t. 7 (51152/II/7).
.