Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Żeligowski
Miejsce urodzenia: Wrocław
Data urodzenia: 28-12-1953
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Otylia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Stanisława Żeligowskiego. W aktach zachowały się: kalka Decyzji Nr 1923 KWMO we Wrocławiu o internowaniu z dnia 31.08.1982, Decyzja Nr 970 o uchyleniu internowania z dnia 02.09.1982 oraz zawiadomienie Ośrodka Odosobnienia w Nysie o zwolnieniu internowanego w dniu 02.09.1982. IPN Wr 040/1489 (IV-3751/1384).
Dnia 22.12.1982 zarejestrowany przez Oddział WSW w Opolu pod nr. 3524 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania o krypt. "Renegat" dot. "obrazy premiera". Sprawę złożono w archiwum dnia 15.11.1983 pod nr. ZS-4732, a w dniu 25.04.1990 materiały zniszczono zgodnie z aktem zniszczenia nr 94 z dnia 15.06.1986. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie nad postępowaniem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Opolu (Pg. Sl. I/72/82), wszczętym w związku z oskarżeniem Stanisława Żeligowskiego o rozpowszechnianie i wywieszenie plakatu z rysunkiem i treścią poniżającą premiera PRL w świetlicy 1 kompanii inżynieryjno-drogowej JW 2697 w Brzegu. IPN BU 551/153 (V Pn. Nadz. 176/82).
Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 08.03.1983 uznany winnym tego, że "dnia 6 grudnia 1982 r. przywiózł na teren 1 kompanii inżynieryjno-drogowej Jednostki Wojskowej 2697 w Brzegu dekret wyszydzający wizerunek Prezesa Rady Ministrów PRL- gen. armii Wojciecha Jaruzelskiego, a następnie dnia 12.12.1982 r. oraz po jego zdjęciu przez służbę dyżurną kompanii w dniu 13.12.1982 r. (...) wywiesił na drzwiach świetlicy wobec zebranych do zajęć żołnierzy kompanii", i skazany na karę 9 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej na okres próby 2 lat. Powyższy wyrok został uchylony dnia 20.06.1983 przez Sąd Najwyższy - Izbę Wojskową w Warszawie, a sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania przez sąd I Instancji. Dnia 26.07.1983 Sąd ŚOW we Wrocławiu, na zasadzie amnestii, umorzył postępowanie wobec Stanisława Żeligowskiego. IPN Wr 101/1023-1025 (6835/91/1026, 6835/91/1027, 6835/91/1028).
.