Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta Jolanta
Nazwisko: Doncbach-Jankowska
Nazwisko rodowe: Doncbach
Miejsce urodzenia: Łowicz
Data urodzenia: 29-07-1952
Imię ojca: Witold
Imię matki: Wiesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] E. Doncbach-Jankowska występuje w sprawie obiektowej założonej na uczelnie wyższe w Łodzi jako sygnatariuszka petycji skierowanej do Sejmu PRL, dotyczącej protestu przeciwko umieszczeniu w projekcie nowej konstytucji punktu dotyczącego kierowniczej roli partii i sojuszu z ZSRR. Materiały zniszczono w 1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Występuje w sprawie założonej na inną osobę, m.in. jako współautorka listu do najwyższych władz państwowych i kościelnych, w którym środowiska opozycyjne domagają się pełnego dostępu do informacji o przebiegu wizyty papieża w Polsce oraz zapewnienia odpowiedniej bazy transportowej, która umożliwi uczestnictwo w uroczystościach. IPN Ld 047/413 (05963/2 mkf)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana jako członek KSS-KOR. Członek zespołu redaktorów pisma Studenckiego Komitetu Solidarności [SKS] pt. "Wprost" wydawanego w Krakowie. Pomysłodawczyni biblioteki książek bezdebitowych i sieci korespondentów, których zadaniem miało być przekazywanie wiadomości kompromitujących działaczy partyjnych i młodzieżowych na wyższych uczelniach. Udostępniała mieszkanie w celu spotkań środowisk opozycyjnych: KSS-KOR oraz Niezależnego Klubu Dyskusyjnego. 24.04.1980 w trakcie przeszukania mieszkania zabezpieczono wydawnictwa bezdebitowe, m.in. znaczną ilość ulotek pt. "Apel" dotyczących "rocznicy katyńskiej". IPN Ld 047/412 (05952/2 mkf); IPN Ld pf 10/974 t. 2 (1445/X)
Akta kontrolne śledztwa Występuje w aktach śledztwa w sprawie rozpowszechniania fałszywych wiadomości mogących wyrządzić poważną szkodę interesom PRL, jako osoba podejrzana o gromadzenie, przechowywanie i kolportaż druków bezdebitowych. 24.04.1980 dokonano przeszukania mieszkania. Śledztwo zostało umorzone 06.04.1982 przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Łódź-Bałuty. IPN Ld pf 15/436 t. 1-2 (1513/III-N)
Akta dochodzeniowo-śledcze Plan rozmowy ostrzegawczej z dn. 20.11.1981 z E. Doncbach-Jankowską dotyczący jej działalności opozycyjnej w latach 1977-1980. IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące E. Doncbach-Jankowskiej. IPN Ld 0082/48 t. 3 (45233/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące E. Doncbach-Jankowskiej. IPN Ld 0040/558 t. 2 (44075/I)
Teczka TW W teczce pracy znajdują się doniesienia dotyczące E. Doncbach-Jankowskiej. IPN Ld 0082/47 t. 1 (45215/I)
.