Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Antoni
Nazwisko: Scheur
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 01-07-1937
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne J. Scheur występuje w podsumowaniu realizacji planu pracy operacyjnej Wydz. III KMMO w Łodzi z 5.05.1969 jako kontrolowany w związku z wyborami do Sejmu PRL i Rad Narodowych. IPN Ld pf 10/647 (858/X)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Podejrzewany o działalność opozycyjną ze względu na wcześniejsze zaangażowanie jako współzałożyciel i były członek Związku Młodych Demokratów. Mat. o nr arch. 04645/II t.1 zniszczono w 1989. Wpis na podst. zapisów kart.-ewidencyjnych
Akta administracyjne W materiałach dotyczących oceny stanu bezpieczeństwa w Łodzi za lata 1974 - 1976 występuje jako figurant KE krypt. "Dyskutant" oraz jako osoba, z którą w październiku 1976 przeprowadzono rozmowę profilaktyczno - ostrzegawczą. IPN Ld pf 10/974 t. 1 (1445/X)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] 5.01.1976 zarejestrowano pod nr. 34902 wznowienie kwestionariusza ewidencyjnego krypt. "Dyskutant". Inwigilowany z powodu podejrzenia o kontynuowanie działalności opozycyjnej ponieważ "w okresie ważnych wydarzeń zachodzących w kraju aktywizował swoją działalność atakując politykę rządu i partii". Przy składaniu materiałów do archiwum połączono je z materiałami KE krypt. "Dyskutant", nr rej. 17817 i oznaczono nr 04645/II. Mat. o nr arch. 04645/II t.2 zniszczono w 1989. Wpis na podst. zapisów kart.-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". Był przewodniczącym Komisji ds. Samorządu Robotniczego przy Zarządzie Regionalnym NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Wielokrotnie wzywany na rozmowy profilaktyczno - ostrzegawcze. Nie zaprzestał działalności w stanie wojennym. 19.11.1984 SOS przerejestrowano na KE. Materiały złożono do archiwum pod nr 04645/II. Zniszczono je w 1989. Pozostał mikrofilm o nr 04645/2, który dotyczy jedynie sprawy krypt. "Demokrata". IPN Ld 047/227 (04645/2) mkf. Mat. o nr arch. 04645/II zniszczono w 1989.
Akta operacyjne Plan rozmowy profilaktyczno - ostrzegawczej z 25.11.1981 z J. Scheurem z powodu jego działalności w NSZZ "Solidarność". IPN Ld pf 86/14 t. 2 (1345/III)
Akta internowania Internowany na wniosek Wydziału III KWMO w Łodzi. Decyzją nr 230 z 9.05.1982 w okresie 9.05 - 30.06.1982 oraz decyzją nr 274 z 12.07.1982 w okresie 12.07 - 2.08.1982. Powód internowania: "od początku swojej działalności antysocjalistycznej neguje kierowniczą rolę partii, stosunki społeczno-polityczne oraz sojusze PRL". Występuje w materiałach administracyjnych dotyczących internowania oraz w wykazie osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 10 (1360/III); IPN Ld 0050/75 t. 6; IPN Po 161/1, poz. 7273
Akta internowanego Dwukrotnie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu w okresach 9.05 - 30.06.1982 oraz 12.07 - 02.08.1982. IPN Ld 24/152 (36/82), IPN Ld 24/226 (41/82)
Akta administracyjne Wymieniony w meldunkach dot. sytuacji polityczno - operacyjnej w okresie lipiec - sierpień 1985 jako działacz ROPCiO krytycznie wypowiadający się na temat wyborów do Sejmu PRL oraz jako uczestnik spotkania byłych członków Związku Młodych Demokratów. IPN Ld pf 13/440 t. 4 (2921/XA)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW ps. "Wacław" znajdują się doniesienia dotyczące J. Scheura. IPn Ld 0082/65 t. 3 (45766/I)
.