Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Marcin
Nazwisko: Sokołowski
Miejsce urodzenia: Lądek-Zdrój
Data urodzenia: 25-07-1947
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Rozpracowanie operacyjne Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. K. Sokołowski występuje w sprawie jako członek Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej oraz przewodniczący KZ Zakładów Mechanicznych Przemysłu Włókien Sztucznych "Chemitex" w Łodzi, filia w Sieradzu. IPN Ld 020/9 t. 1, 6, 7 (12/IV)
Akta internowania Internowany na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO nr 55 z dn. 21.12.1981 za to, że w okresie po 13 grudnia 1981 r. mimo zakazu prowadził działalność wśród członków "Solidarności". W trakcie rozmowy ostrzegawczej odmówił podpisania deklaracji o lojalności. Zwolniony na mocy decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO nr 45 z dn. 24.07.1982. IPN Ld 053/35 t. 46 (2/25/90), IPN Po 161/1 poz. 7000
Akta internowanego Internowany w okresie 21.12.1981-24.07.1982 i umieszczony w Zakładzie Karnym w Sieradzu. Dn. 06.01.1982 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Łowiczu. IPN Ld 24/209 (6/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] / Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kontrolowany w ramach KE przekwalifikowanego 29.09.1983 w SOR pod tym samym numerem rejestracyjnym. W okresie wrzesień-grudzień 1981 pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ "Solidarność" w ZM "Chemitex" w Łodzi, filia w Sieradzu. Współorganizator akcji protestacyjnych skierowanych przeciwko partii i rządowi, które inicjował Zarząd Regionalny NSZZ "Solidarność" Ziemi Sieradzkiej. Po 13.12.1981 brał udział w spotkaniach członków zawieszonego związku "Solidarność". Kolportował materiały bezdebitowe, m.in. biuletyn "Nasza Solidarność". IPN Ld 055/564 (1030/2 mkf)
Akta kontrolne śledztwa Aresztowany 17.12.1983. Areszt uchylono 12.03.1984. Oskarżony o to, że: "działając wspólnie z innymi podjął działalność w rozwiązanym NSZZ >Solidarność<". Skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Sieradzu z dn. 12.03.1984. Sąd Rejonowy w Sieradzu umorzył postępowanie dn. 30.07.1984 na mocy amnestii. IPN Ld pf 39/47 (48/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrolowany z powodu swojej działalności opozycyjnej w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych. Mat. o sygn. 1299/II zniszczono w jedn. operac. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Teczka TW W teczce pracy TW znajdują się doniesienia dotyczące K. Sokołowskiego. IPN Ld 0037/65 t. 2 (80/I)
.