Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef Julian
Nazwisko: Naziemiec
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 22-03-1949
Imię ojca: Julian
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Naziemiec był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o kryptonimie „Działacz”, nr rejestracyjny KA-51525, prowadzonego przez Wydz. V KM MO/MUSW w Katowicach w okresie od 01.12.1982 do 10.10.1985. Powodem założenia sprawy były wydarzenia z dn. 20.11.1982, kiedy podczas przejmowania dokumentacji zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność” z Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektromontaż” nr 2 w Katowicach, jako były przewodniczący związku w zakładzie pracy krytykował działania partii i rządu PRL. Tego dnia został zatrzymany na 48 godz., przeprowadzono przeszukania w miejscu pracy i zamieszkania. W toku przesłuchania potwierdzono, że do momentu wprowadzenia stanu wojennego w Polsce ww. pełnił funkcję przewodniczącego związku w zakładzie pracy, ponadto w listopadzie 1981 r. został wybrany na stanowisko sekretarza Sekcji Budownictwa Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. W ramach prowadzonej sprawy zastrzeżono możliwość wyjazdów zagranicznych, także służbowych (w ewidencji operacyjnej wpisano daty: 13.01.1983-22.12.1984), prowadzono kontrolę operacyjną poprzez osobowe źródła informacji oraz wielokrotnie wzywano na rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze. Sprawę zakończono dn. 10.10.1985, akta złożono w Archiwum pod sygnaturą 41634/II. IPN Ka 048/1695 (41634/II).
W aktach paszportowych odnaleziono decyzję Wydz. V KW MO w Katowicach, którą zastrzeżono wyjazdy zagraniczne do wszystkich krajów świata w okresie od 30.11.1982 do 30.11.1984; fakt ten odnotowano w ewidencji paszportowej pod numerem: Z-I-1502/84. W wyniku wniesionego zastrzeżenia uniemożliwiono wymienionemu wyjazdy służbowe do Libii, a następnie do Iraku. IPN Ka 142/16109 (EASO 16190) t. 1-2.
.