Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Andrzej
Nazwisko: Jezierski
Miejsce urodzenia: WARSZAWA
Data urodzenia: 29-11-1949
Imię ojca: Janusz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Jezierski został zarejestrowany w dniu 4.06.1969 roku jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. “Niepoprawny” przez Wydział III KSMO pod numerem 4651. Powód rejestracji: “w miesiącu maju 1969 roku na terenie Warszawy podejrzany o produkcję i kolportaż 700 sztuk wrogich ulotek, bojkotujących wybory do Sejmu i Rad Narodowych”. Sprawę zakończono przekazaniem do prokuratury. Materiały 30.12.1970 roku złożono do archiwum Wydziału “C” KSMO pod sygnaturą 2535/III, następnie zmikrofilmowano – 2535/3. IPN BU 01286/2084 (2535/III).
Ww. został aresztowany dnia 11.10.1969 roku przez Wydział Śledczy KSMO, podejrzany o kolportaż ulotek. Kwalifikacja prawna - art. 23 mkk. Dnia 10.03.1970 Sąd Powiatowy dla miasta stołecznego Warszawy umorzył postępowanie karne na zasadzie amnestii. Wpis na podstawie karty ewidencyjne EO-13-A.
Akta więźnia śledczego. Stanisław Jezierski został tymczasowo aresztowany jako podejrzany o przestępstwo z artykułu 23 mkk - sporządzenie i kolportaż ulotek związanych z wyborami do Sejmu zawierających fałszywe wiadomości oraz nawołujących do przeciwstawienia się zarządzeniom władz państwowych i mogących wyrządzić szkodę interesom Państwa Polskiego w Warszawie od 25 do 31 maja 1969 r. IPN BU 475/1 (70).
Występuje w Kwestionariuszu Ewidencyjnym (KE) krypt. "Żaba" nr rej. 6443, dotyczącym jego żony, objętej następnie sprawą operacyjną krypt. "Powielacz". KE założony przez Wydział III K MO m. st. Warszawy z powodu podejrzenia o "współautorstwo i kolportaż antypaństwowych ulotek", zarchiwizowany pod sygn. 2946/III ze względu na objęcie kwestionariuszem ewidencyjnym krypt. "Mamry" męża - Stanisława Jezierskiego i dalszą wspólną ich kontrolą. IPN BU 0224/456 (2946/III).
Dn. 17.03.1972 został zarejestrowany jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Mamry” nr rejestracyjny 6444 prowadzonego przez Wydział III KSMO w związku z kolportowaniem ulotek antypaństwowych, nawołujących do bojkotu w czasie wyborów do Sejmu i Rad Narodowych. „Z uwagi za zaniechanie przez ww. wrogiej działalności” materiały przekazano do archiwum Wydziału „C” KSMO pod sygnaturą 4262/II w dniu 3.11.1976 roku. IPN BU 0246/355 (4262/II).
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Adrian-82" nr rejestr. 73058 założonej przez Wydział I Departament II MSW i prowadzonej w latach 1982-1984. Sprawa dotyczyła I Sekretarza ds. Politycznych Ambasady USA w Warszawie. IPN BU 0222/214 t. 2 (53082/II/2).
Stanisław Jezierski otrzymał w 1970 roku zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych o numerze Z-III/896/70, które zostało anulowane 29.11.1971. W 1973 roku otrzymał zastrzeżenie do Krajów Kapitalistycznych i Jugosławii o numerze Z-I-2/73. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego – karta PZ-4/1.
.