Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Jerzy
Nazwisko: Mync
Miejsce urodzenia: SZCZECIN
Data urodzenia: 08-06-1956
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Wiesława
Dodatkowe informacje:

Ppl/Sz 554/12, zarządzenie z dn. 31 października 2012 dot. Piotra Jerzego Mynca. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjnego sprawdzenia [SOS] Podejrzewany o kolportaż nielegalnych czasopism. Zarejestrowany pod numerem 31207 w dn. 6.03.1985 do SOS o krypt. "Wars" (nr 23572), następnie od dn. 15.04.1986 rozpracowywany w SOR "Kreska" (nr 23352). IPN Sz 0053/109 (16472/2 mf)
Kwestionariusz ewidencyjny/ sprawa operacyjnego rozpracowania [KE/SOR] Podejrzewany o "propagowanie wrogich poglądów i negowanie linii politycznej partii". Sprawa rejestrowana jako KE, w dn. 28.08.1985 przerejestrowana w SOR. Piotr Mync został zarejestrowany do sprawy 15.04.1986. IPN Sz 0053/408 (16875/2 mf)
Sprawa operacyjnego rozpracowania [SOR] Podejrzewany o udział w nielegalnej organizacji i kolportaż ulotek. Mat. o sygn. 14860/II zniszczono 11.01.1990, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa operacyjnycgo rozpracowania [SOR] Objęty kontrolą operacyjną po zakończeniu SOR "Kreska". Zarejestrowany pod numerem 38562 w dn. 19.01.1988 do SOR o krypt. "Dyrektor" (nr 31377). Materiałów brak, wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta administracyjne Niedopuszczony do prac stanowiących tajemnicę państwową z powodu działalności w NSZZ "Solidarność" oraz zaangażownia w działalność kolportażowo-wydawniczą. IPN Sz 0012/490 t. 146 (MD 02054/87)
Akta paszportowe W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu Z-0509/86EASz/A do KK do dn. 20.05.1988, następnie przedłużone do 20.03.1989 na WKŚ, wydane przez Wydz. III WUSW Szczecin. EASz 46568
.