Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Irena Zofia
Nazwisko: Romaszewska
Nazwisko rodowe: Płoska
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 17-08-1940
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Ewa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Objęta inwigilacją po doniesieniu kontaktu operacyjnego ps. „SE”, że wraz z mężem Zbigniewem Romaszewskim i matką Ewą Płoską zajmuje się „zbieraniem i przekazywaniem nieokreślonych materiałów do paryskiej »Kultury«”. Sprawę zakończono wskutek braku potwierdzenia zawartych w donosie informacji. Materiały sprawy włączono do akt SOS krypt. „Dyplomata” (nr rejestracyjny 5269). IPN BU 0192/786 (43427/II), IPN BU 01224/1820 (12769/2)
Akta śledcze Jako uczestniczka „nielegalnego zgromadzenia” wymieniona w aktach śledztwa dotyczącego działalności KSS „KOR”. IPN BU 01041/7 (2613/III), IPN BU 01326/92 (2613/3)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Poddana kontroli operacyjnej w ramach SOS, a od 6.10.1977 rozpracowywaniu poprzez SOR krypt. „Jura” z powodu działalności w KSS KOR, a potem w strukturach „Solidarności”. W toku prowadzenia sprawy była zatrzymywana, przesłuchiwana, jej mieszkanie było poddawane przeszukaniom, stosowano podsłuch pokojowy (od lutego 1978 r.). Prowadzenie rozpracowania przejął 1.07.1978 Wydz. III-2 KSMO. Sprawę włączono 19.10.1978 do SOR krypt. „Graf” (nr 16938), dotyczącej męża Zbigniewa Romaszewskiego. Od 1.05.1982 rozpracowanie przejął Wydz. IX Dep. III MSW, który 15.05.1982 zarejestrował sprawę pod nr. 71401, a samą Irenę Zofię Romaszewską pod nr. 71402. IPN BU 0716/222 (55414/II), IPN BU 01228/2405 (55414/2)
Akta osobowe pracownika NSZZ "Solidarność" Akta osobowe Ireny Romaszewskiej zatrudnionej jako kierownik Działu Interwencji Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność” przejęte przez SB po 13.12.1981. Materiały złożone 26.03.1984 w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 52212/II zostały zniszczone 18.08.1989 (protokół brakowania nr 108). Zachowany mikrofilm nr 9636/2. IPN BU 01222/2082 (9636/2)
Akta sądowe Zatrzymana 5.07.1982, a formalnie aresztowana dwa później w śledztwie dotyczącym „Radia Solidarność”. Oskarżona o „redagowanie i nagrywanie tekstów audycji dla nielegalnej radiostacji »Radio Solidarność«, zawierających fałszywe wiadomości dotyczące sytuacji społeczno-politycznej”. Skazana 17.02.1983 przez Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na 3 lata więzienia. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego wyrokiem z 29.04.1983 utrzymała karę zasądzoną w I instancji. Zwolniona 26.07.1983 na mocy amnestii. IPN BU 1378/86 do 100
Akta kontrolne śledztwa Objęta śledztwem w sprawie „Radia Solidarność”. Postawiono jej zarzuty, że „po wprowadzeniu stanu wojennego nie odstąpiła od udziału w działalności zawieszonego NSZZ – rozpowszechniała fałszywe wiadomości za pomocą nielegalnej radiostacji”. Wyrokiem Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego skazana 17.02.1983 na 3 lata więzienia. IPN BU 01205/61 (2984/III), IPN BU 01326/101 (2984/3)
Akta prokuratorskie Oskarżona (wraz z mężem) o kontynuowanie po 13.12.1981 na terenie Warszawy działalności w zawieszonej „Solidarności” i rozpowszechnianie przez „Radio Solidarność” „fałszywych wiadomości dotyczących sytuacji społeczno-politycznej w kraju, mogących wywołać niepokój publiczny i rozruchy, a także nawoływanie do przestępstwa w postaci oporu wobec ustaw i prawnych rozporządzeń władz państwowych". Skazana 17.02.1983 na 3 lata więzienia. IPN BU 960/428 (Pg Śl II 158/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dalszy ciąg sprawy prowadzonej od 1977 r. przez KSMO, przejętej 1.05.1982 przez Wydz. IX Dep. III MSW. Wraz z mężem Zbigniewem Romaszewskim rozpracowywana jako były członek KSS KOR z powodu działalności w podziemnych strukturach „Solidarności”: „wspierała osoby prowadzące wrogą działalność polityczną i ich rodziny”. Prowadzenie sprawy 8.09.1982 przejął Wydz. II Dep. III MSW. Rozpracowanie zakończone 26.10.1989 po wyborze Zbigniewa Romaszewskiego „na senatora PRL z woj. tarnobrzeskiego”. Materiały sprawy 3.11.1989 zostały złożone w archiwum Biura „C” MSW pod nr. 55414/II. IPN BU 0716/222 (55414/II), IPN BU 01228/2405 (55414/2)
Akta penitencjarne Aresztowana 7.07.1982 jako podejrzana o redagowanie i nagrywania audycji „Radia Solidarność”. Osadzona najpierw w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie, a następnie w więzieniu w Bydgoszczy. Zwolniona 26.07.1983 na mocy amnestii. IPN By 94/1405
Materiały ewidencyjne Odnotowana w kartotece Biura „B” MSW z powodu kontaktów w latach 1984-1988 z osobami obserwowanymi przez SB o kryptonimach: „Aktor 84”, „Antałek-85”, „Ararat-86”, „AS-84” i „Bolek-87”. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdów do krajów kapitalistycznych od 18.05.1978 do 18.05.1980 na wniosek Wydz. III KSMO z powodu działalności w KSS KOR. W 1980 r. zastrzeżenie przedłużono na wniosek Wydz. III-2 KSMO do 25.05.1982. W 1986 r. nie otrzymała paszportu na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Zastrzeżenie wyjazdów do wszystkich krajów świata od 20.11.1987 do 20.11.1989 na wniosek Wydz. II Dep. III MSW z powodu „prowadzenia nielegalnej działalności antysocjalistycznej w powiązaniu z zachodnimi ośrodkami dywersji politycznej”. Zastrzeżenie anulowane 27.02.1989. IPN BU 1003/34785 (EAGS/34785)
.