Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adolf Mikołaj
Nazwisko: Blezień
Miejsce urodzenia: Latoszyn
Data urodzenia: 06-12-1898
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy śledczej prowadzone przeciwko w/w przez Wydz. Śledczy WUBP w Rzeszowie od 12.02 1949. Adolf Blezień został aresztowany w dniu 11.03.1949 i oskarżony o nielegalne przechowywanie broni i kontaktowanie się z członkami WiN (udzielał im pomocy żywnościowej dostarczając ją do lasu gdzie się ukrywali). Nie przyznał się do winy. Po dodatkowym śledztwie ponownie aresztowany w lipcu 1949 i pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 6752 w dniu 28.01.1950, następnie przerejestrowano do nr 1521 (20.09.1967). IPN Rz 046/776 (1521/III).
Akta prokuratorskie dot. Adolfa Blezienia oskarżonego o pomoc udzielaną członkom dębickiego WiN w zakresie przechowywania broni oraz dostarczania osobom ukrywającym się żywności. W dniu 14.04.1949 sporządzono względem wymienionego akt oskarżenia i skierowano go do sądu. Sprawę prowadziła Wojskowa Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie od 15.03.1949 do 27.05.1949. IPN Rz 108/4714
Sprawa Sądowa przeciwko Adolfowi Blezień prowadzona od 18.03.1949. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 27.05.1949 skazany na 5 lat pozbawienia wolności za przechowywanie broni. Na mocy amnestii karę darowano w całości. Równocześnie został uniewinniony (brak dostatecznych dowodów) od zarzutu iż "w celu popełnienia przestępstwa wszedł w porozumienie z członkami nielegalnej organizacji WiN". IPN Rz 25/1922 (Sr. 324/49).
Akta prokuratorskie prowadzone od 06.07.1949 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie. Wymienionemu po dodatkowym śledztwie ponownie postawiono zarzut, iż udzielał pomocy członkom WiN, którzy ukrywali się w lesie k/Dębicy – dostarczał im pożywienie oraz przechowywał broń należącą do WiN. Adolf Blezień został ponownie aresztowany i osadzony w areszcie przy WUBP w Rzeszowie, akt oskarżenia sporządzony został w dniu 02.08.1949. IPN Rz 108/5189.
Akta sądowe prowadzone w sprawie przeciwko w/w przez WSR w Rzeszowie od 15.06.1949. Wyrok z 06.09.1949 wydany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie – A. Blezień został skazany na karę łączną 10 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz skarbu państwa. Na mocy postanowienia z dnia 27.01.1954 o zastosowanie amnestii (22.11.1952) Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie na niejawnym posiedzeniu skrócił wymienionemu łączną karę więzienia do 6 lat i ośmiu miesięcy. IPN Rz 107/957 (Sr. 623/49).
Zapisy dot. Adolfa Blezienia znajdują się w Księdze głównej więźniów (za lata 1940 -1952) oraz w Księdze głównej więźniów karnych (1949-1951) Centralnego Więzienia (CW) we Wronkach, a także w Skorowidzu do Księgi głównej CW we Wronkach za lata 1948-1950 oraz w Skorowidzach alfabetycznych więźniów z roku 1951, za lata 1952-1953 oraz 1946-1954. IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72.
Aresztowany i osadzony (16.03.1949) w Więzieniu WUBP w Rzeszowie. Na podstawie wyroku z dnia 27.05.1949 zwolniony. Z dniem 07.09.1949 ponownie osadzony w rzeszowskim więzieniu przy WUBP (wyrok z dnia 06.09.1949). Z dniem 08.12.1949 przetransportowany do Więzienia w Przemyślu, następnie z dniem 01.07.1950 przewieziony do Centralnego Więzienia we Wronkach, finalnie przewieziony i osadzony w Więzieniu w Iławie. Zwolniony warunkowo w dniu 08.06.1954. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych - karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Zapisy dot. A. Blezienia znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księga prowadzona od 03.01.1949 do 10.03.1950), Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950 oraz w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/55.
Charakterystyka nr 3 dot. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów opracowana przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1977-1978. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy dot. Adolfa Blezienia - członka WiN na terenie powiatu dębickiego (otrzymywał "nielegalną" prasę, przechowywał broń, udzielał pomocy ukrywającym się członkom organizacji). IPN Rz 05/4.
.