Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rudolf
Nazwisko: Chorzempa
Miejsce urodzenia: Rzeszów
Data urodzenia: 18-08-1907
Imię ojca: Michał
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze prowadzone od 26.09.1946 przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie m.in. w sprawie Rudolfa Chorzempy. Wymieniony był członkiem Delegatury Sił Zbrojnych, a następnie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). W ramach organizacji posługiwał się ps. "Feliks" pełnił m.in. funkcję informatora, później został kierownikiem referatu "kontrwywiadu" Biura Studiów Okręgu rzeszowskiego WiN oraz szefem kontrwywiadu WiN. Oskarżono go również o to, że gromadził i przekazywał przełożonym z WiN-u wiadomości stanowiące tajemnice państwową dot. wojska, organów bezpieczeństwa, milicji, kwestii społecznych i gospodarczych. Materiały sprawy złożono w archiwum w dniu 24.07.1948 pod sygn. 3615, a następnie przerejestrowano 27.04.1967 na sygn. 506/III. IPN Rz 037/1 (506/III).
Akta sprawy sądowej prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie m.in. w sprawie przeciwko Rudolfowi Chorzempie. Wyrokiem z dnia 23.09.1947 skazany (po zastosowaniu amnestii) na karę 12 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Sąd Najwyższy nie uwzględnił złożonej rewizji. Postanowieniem WSR w Krakowie z dnia 24.02.1955 udzielono wymienionemu rocznej przerwy w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia. W dniu 18.05.1956 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Krakowie (na mocy amnestii) skrócił R. Chorzempie karę więzienia do 8 lat. IPN Rz 122/304-311 (Sr. 641/47).
Rudolf Chorzempa występuje w aktach penitencjarnych innej osoby. W materiałach znajduje się odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 23.09.1947 dot. m.in w/w (skazany - po zastosowaniu przepisów ustawy o amnestii na 10 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich na okres lat 5). IPN Kr 010/3790 t. 2 (3856/II).
Rudolf Chorzempa wymieniony jest w Księgach głównych (obejmujących lata 1946-1952) oraz Skorowidzach (obejmujących okres 1946-55) więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach. Wymieniony został przywieziony do Wronek w dniu 19.05.1948 z Więzienia w Rzeszowie. Zwolniony na podstawie amnestii w dniu 18.05.1956. IPN Po 3/58, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, IPN Po 3/71, IPN Po 3/72, IPN Po 3/73, Karta DW-68 z kartoteki skazanych MSW.
Zapisy dotyczące w/w znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 20.06.1947 do 27.02.1948), Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948 oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/53.
Zapisy odnoszące sie do Rudolfa Chorzempy znajdują się w Księdze ewidencyjnej Więzienia w Rzeszowie więźniów skazanych przez sądy wojskowe z lat 1946-1947. IPN Rz 190/47.
Akta prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w latach 1949-1951 dot. osoby trzeciej. W materiałach Rudolf Chorzempa wymieniony jest jako kierownik Referatu kontrwywiadu działającego w strukturach WiN Okręgu Rzeszowskiego. IPN Rz 108/2716.
Charakterystyka nr 3 dotycząca członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręgu Rzeszów opracowana w latach 1977-1978 przez Wydział "C" KW MO w Rzeszowie. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy m.in. Rudolfa Chorzempy - członka Delegatury Sił Zbrojnych, a następnie WiN, w ramach WiN Okręgu Rzeszowskiego posługiwał się ps. "Feliks". W organizacji pełnił m.in funkcję kierownika kontrwywiadu, a także zbierał i przekazywał kierownictwo WiN informacje stanowiące tajemnice państwową. IPN Rz 05/4.
Rudolf Chorzempa występuje w Sprawie Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Wróg" (nr rej. Rz-20708) jako były członek AK (za co odbywał karę więzienia). Sprawa dotyczy osoby trzeciej sprawdzanej w związku z jej negatywnymi wypowiedziami na temat ówczesnego ustroju. SOS krypt. "Wróg" prowadzona była w okresie od 04.05.1984 do 25.06.1985 przez Wydz. III WUSW Rzeszów, a następnie przez pion III RUSW Rzeszów (od 26.09.1984). IPN Rz 00141/2592/J (17333/2) mikrofilm.
Charakterystyka nr 200 dot. członków organizacji Wolność i Niezawisłość Okręgu Krakowskiego. Rudolf Chorzempa ps. "Narcyz" wymieniony jest jako Kierownik Biura Studiów i struktur wywiadowczych WiN Okręgu Rzeszowskiego. Został aresztowany 24.10.1946. Materiały opracował Wydz. "C" WUSW w Krakowie w roku 1985. IPN Kr 074/199 t. 1-3 (200/X).
.