Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Mierzwa
Miejsce urodzenia: Obojna
Data urodzenia: 28-03-1915
Imię ojca: Michał
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa WUBP w Rzeszowie prowadzonego w roku 1950 wobec Józefa Mierzwy oskarżonego, iż "szerzył wrogą ustną propagandę p-ko PRL". Materiały złożono w archiwum w dniu 14.06.1951 pod sygn. 8461, następnie 13.03.1968 przerejestrowano do sygn. 2258/III i zniszczono. Materiały o sygn 2258/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie prowadzone w sprawie w/w przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w okresie od 07.11.1950 do 05.01.1951. Józef Mierzwa został postanowieniem z dnia 07.12.1950 tymczasowo aresztowany, a następnie oskarżony o "szerzenie wrogiej propagandy" - wśród znajomych wyrażał pogląd o nietrwałości ustroju komunistycznego w Polsce, był negatywnie ustosunkowany do członków PZPR i MO, ponadto słuchał rozgłośni zagranicznych ("Głos Ameryki,", BBC). IPN Rz 108/6052.
Akta sądowe prowadzone przeciwko Józefowi Mierzwie przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 10.10.1950. Wymieniony wyrokiem z dnia 20.12.1950 został skazany na karę 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Rz 25/2539 (Sr. 692/50).
Informacje odnoszące się do w/w znajdują się w Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia (CW) we Wronkach za lata 1950-1952 oraz w Skorowidzu alfabetycznym za rok 1951. Józef Mierzwa przybył do CW we Wronkach w dniu 02.02.1951 i przebywał w nim do 23.06.1951 kiedy to został przetransportowany do Więzienia w Potulicach. IPN Po 3/63, IPN Po 3/70.
Zapisy dotyczące Józefa Mierzwy znajdują się w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1951. Wymieniony zasądzoną karę 3 i pół roku więzienia odbywał kolejno: w Więzieniu w Rzeszowie, w Centralnym Więzieniu we Wronkach, w Więzieniu w Potulicach oraz w Ośrodku Pracy więźniów w Piechcinie. IPN Rz 65/23.
.