Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2022 09:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Skarbek
Miejsce urodzenia: Paszczyna
Data urodzenia: 06-10-1919
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego od 29.03.1949 przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie przeciwko m.in. Stanisławowi Skarbkowi. Wymieniony został oskarżony o przynależność do organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN), w której pełnił funkcje Kierownika Koła na gminę Paszczyna, o nielegalne posiadanie broni oraz gromadzenie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnice państwową. Akta sprawy złożono w archiwum w dniu 06.01.1951 pod sygn. 443, a finalnie (28.06.1967) przerejestrowano do sygn. 1357/III. IPN Rz 046/683 (1357/III).
Akta nadzoru prokuratorskiego prowadzone w sprawie m.in. Stanisława Skarbka przez Wojskową prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w okresie od 15.03.1949 do 31.08.1953. W akcie oskarżenia sporządzonym w dniu 18.05.1949 zarzucono mu przynależność do WiN i pełnienie w jej ramach funkcji kierownika Koła WiN na gminę Paszczyna, gromadzenie i przekazywanie informacji stanowiących tajemnicę państwową oraz przechowywanie bez zezwolenia broni i amunicji. IPN Rz 108/4710.
Akta sprawy sądowej prowadzonej przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 11.03.1949 m.in przeciwko Stanisławowi Skarbkowi, który wyrokiem z dnia 14.07.1949 został skazany na karę łączną 7 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy wyrokiem z dnia 31.08.1953 WSR w Rzeszowie zmniejszył wymiar kary do 4 lat i 8 miesięcy pozbawienia wolności. IPN Rz 107/1470.
Informacje dot w/w znajdują się Księgach głównych oraz w Skorowidzach prowadzonych przez Centralne Więzienie we Wrenkach w latach 1948-1952. Stanisław Skarbek został aresztowany 12.03.1949 i osadzony w Więzieniu w Rzeszowie. W dniu 07.10.1950 przeniesiony do Centralnego Więzienia we Wronkach, skąd został przetransportowany do Więzienia w Potulicach (09.10.1951), a następnie do Ośrodka Pracy Więźniów w Piechcinie. Zwolniony na mocy amnestii w dniu 13.11.1953. IPN Po 3/62, IPN Po 3/63, IPN Po 3/69, IPN Po 3/70, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Zapisy dot w/w znajdują się w Repertorium II Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 03.01.1949 do 10.03.1950), oraz w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/55.
Charakterystyka nr 3 dot. Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręg Rzeszów. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Stanisława Skarbka - członka AK, a następnie Kierownika Koła WiN na gminą Paszczyna. W/w posiadał nielegalnie broń, a także zbierał informacje stanowiące tajemnice państwową i przekazywał je przełożonym. Materiały opracował Wydział "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1978-1979. IPN Rz 05/6.
.