Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mariusz Roman
Nazwisko: Dychto
Miejsce urodzenia: Wieruszów
Data urodzenia: 09-08-1961
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w meldunkach operacyjnych Wydziału III-1 KW MO w Łodzi z lat 1981-1985 - przesyłanych do Wydziału III Departamentu III MSW i dotyczących środowiska akademickiego i działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) Uniwersytetu Łódzkiego. Dokumentacja Departamentu III MSW zawiera m.in.: informacje o NZS UŁ i jego działaczach, dane o podejmowanych wobec nich działaniach operacyjnych i administracyjno-represyjnych, wykaz "nielegalnych" pism NZS. IPN BU 01232/82 (V Ds. 163/91, 200/92).
Uzupełnienie przekazane przez Mariusza Dychto. W latach 1980-1984 student Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów UŁ i członek Ruchu Młodej Polski. Aktywny uczestnik studenckich protestów, strajków i ulicznych manifestacji: w styczniu i lutym 1981 r. na UŁ, w maju 1981 na ulicznych manifestacjach i 14-15 grudnia 1981 w gmachu Wydziału Prawa UŁ i na pobliskich ulicach - w pierwszych dniach "stanu wojennego". Od końca grudnia 1981 do października 1984 działał w tzw. Grupie Mirosława Michałowskiego w Łodzi. Zajmował się kolportażem ulotek i innych wydawnictw oraz "sporadycznie drukiem plakatów i ulotek". W końcu września 1984 skreślony z listy studentów UŁ, w październiku 1984 powołany do zasadniczej służby wojskowej. Od lipca 1986 pracował w Wieruszowie jako nauczyciel. W kwietniu 1989 wybrany przewodniczącym tamtejszego Komitetu Obywatelskiego "S". IPN Ld 383/48.
.