Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Zbigniew
Nazwisko: Perliński
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 04-11-1955
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Olga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13 grudnia 1981 Marek Perliński - ówczesny student Wydz. Psychologii i Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego i od kilku miesięcy pracownik Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ "Solidarność" - został internowany na wniosek Wydz. III KW MO w Łodzi. Internowanie nastąpiło w ramach ogólnokrajowej akcji MSW o krypt. "Jodła" - na podstawie decyzji nr 35 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi z 13 grudnia 1981. M. Perliński został osadzony w Ośrodku Odosobnienia - Zakładzie Karnym w Sieradzu, a 6 stycznia 1982 w Ośrodku Odosobnienia (więzieniu) w Łowiczu. Zwolniony z tego więzienia i internowania dnia 23.07.1982. W grudniu 1982 wyemigrował z Łodzi do Szwecji. Materiały KW MO dotyczące jego internowania złożono w archiwum Wydz. "C" KW MO w Łodzi do nr 1360/III t. X. IPN Ld PF86/21 t. 9 (1360/III t. X).
Marek Perliński występuje w materiałach Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi - dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. IPN Ld PF86/21 t. 9 (1360/III).
Figuruje w aktach osobowych internowanych - prowadzonych przez administrację ośrodków odosobnienia (zakładów karnych): w Sieradzu (w okresie od 13.12.1981 do 6.01.1982) oraz w Łowiczu (od 6 stycznia do 23 lipca 1982). IPN Ld 24/193 (10/82).
Marek Perliński figuruje w doniesieniach TW "Robert" z lat 1982-1985 i innych materiałach związanych z prowadzeniem tego tajnego współpracownika Wydz. III oddziału Wojskowej Służby Wewnętrznej w Łodzi (do głównych zadań TW "Robert" należało "rozpoznanie antysocjalistycznej opozycji" w Łodzi). Akta te były prowadzone od 4 września 1982 w ramach tzw. "sytuacji kontrwywiadowczej" o krypt. "Lewak" dotyczącej Marka Perlińskiego z uwagi na planowany na grudzień 1982 jego emigracyjny wyjazd do Szwecji. Te notatki, plany i inne dokumenty WSW z lat 1982-1985 zostały umieszczone w teczce akt Zarządu WSW Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy zatytułowanej: "Teczka dotycząca spraw operacyjnego wyjaśnienia >Skoczek< i innych" (te sprawy operacyjne były prowadzone przez oddziały WSW w Łodzi i innych miastach i były nadzorowane przez Zarząd WSW Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy). IPN BU 2386/23709 (5340/53/K, 019/90/0022).
.