Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Sorbian
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 27-05-1958
Imię ojca: Edward
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 03.08.1984 zarejestrowany pod nr. 5190 przez Wydz.V RUSW w Lubinie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Plastyk" (o tym samym nr rejestracyjnym), prowadzonej w okresie od 13.09.1983 do 08.10.1984 w celu ustalenia "inspiratorów i organizatorów nielegalnej manifestacji, zorganizowanej na terenie Lubina przez b. NSZZ >Solidarność< w dniu 31.08.1983". IPN Wr 022/624 (731/II).
Akta śledcze sprawy RSD 11/83 prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUSW w Legnicy dot. zorganizowanej w dniu 31.08.1983 w Lubinie przez "podziemne struktury >Solidarności< nielegalnej demonstracji ulicznej, której uczestnicy dopuszczali się czynnej napaści na funkcjonariuszy MO (...), zmierzali do wywołania niepokoju publicznego (...) oraz wznosili okrzyki o treści antypaństwowej". Witold Sorbian występuje w aktach jako uczestnik demonstracji, tymczasowo aresztowany dnia 07.10.1983. Sprawę zakończono wnioskiem do Prokuratury Rejonowej w Lubinie o sporządzenie aktu oskarżenia przeciwko ww. IPN Wr 030/45 (136/III).
Akta sprawy prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Lubinie w roku 1983 dot. "organizowania i kierowania demonstracją w dniu 31 sierpnia 1983 r. w Lubinie" i "kontynuowania działalności rozwiązanego NSZZ >Solidarność<". Witold Sorbian został oskarżony o to, że "w okresie od 13.12.1981 r. do 31.08.1983 r. w Lubinie kontynuował działalność w zawieszonym, a następnie rozwiązanym Związku Zawodowym >Solidarność< w ten sposób, że kolportował na terenie zakładu pracy ulotki o treści antypaństwowej, a nadto w dniu 31.08.1983 r. biorąc udział w nielegalnej demonstracji, której uczestnicy dopuszczali się zamachów na funkcjonariuszy MO, rzucając w nic kamieniami i granatami łzawiącymi w stronę interweniujących sił porządkowych". IPN Wr 37/48 (1Ds 819/83/S).
Akta prokuratorskie dot. zgłoszenia przez Witolda Sorbiana w dniu 28.10.1983, w trybie ustawy o amnestii, działalności w okresie od 13.12.1981 do 22.07.1983 w Lubinie oraz Polkowicach w strukturach zawieszonego, a następnie rozwiązanego NSZZ "Solidarność". Postanowieniem z dnia 09.11.1983 Prokuratura Rejonowa w Lubinie odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w powyższej sprawie na zasadzie ustawy z 21.07.1983 o amnestii. IPN Wr 37/67 (2 Ds 819/83).
Akta tymczasowo aresztowanego Witolda Sorbiana, umieszczonego 12.11.1983 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej w Lubinie z dnia 07.10.1983 w związku ze sprawą 1 Ds 819/83, zwolnionego 26.01.1984 na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Lubinie z 24.01.1984 (II K 753/83). IPN Wr 50/177 (483/83).
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Lubinie z dnia 03.08.1984 postępowanie przeciwko Witoldowi Sorbianowi dot. "kontynuowania działalności rozwiązanego NSZZ >Solidarność<" zostało umorzone na mocy ustawy o amnestii z dnia 21.07.1984. IPN Wr 232/11 (II K 753/83, IPN BU 362/11) akta posiadają kserokopię o sygn. IPN Wr 55/17.
.