Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Daniluk
Miejsce urodzenia: Rudka
Data urodzenia: 04-05-1920
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta zawierają dokumenty operacyjne WUBP Białystok, PUBP Bielsk Podlaski i PUBP Wysokie Mazowieckie dotyczące Franciszka Daniluka, ps. "Gryf", członka "WiN". Ww. zatrzymany został 29.11.1950 jako członek grupy "Huzara". Prowadzone śledztwo doprowadziło do sformułowania 29.05.1952 przez Wojskową Prokuraturę Rejonową (Pr II-1330/50) aktu oskarżenia - od 03.01.1948 do chwili zatrzymania na terenie woj. białostockiego usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że był członkiem bojówki „Huzara” wchodzącej w skład „WiN”, przechowywał bez zezwolenia broń palną. IPN Bi 07/443 (1173/III).
Akta operacyjne WUBP Białystok i WUBP Warszawa dotyczące rozpracowania grupy "Huzara". Wśród jej członków wymieniany jest Franciszek Daniluk, ps. "Gryf". IPN BU 0330/189 t. 17 (4690/III/17).
Akta zawierają meldunki Szefa WUBP Białystok do MBP w Warszawie. W jednym z nich znajduje się informacja, że 27.11.1950 zatrzymany został przez PUBP Bielsk Podlaski członek grupy "Huzara" Franciszek Daniluk, ps. "Gryf". Przy zatrzymanym znaleziono broń i amunicję. IPN Bi 045/521.
Akta zawierają wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z 24.07.1952 (Sr 332/52) uznający Franciszka Daniluka winnym m.in. tego, że od 03.01.1948 do chwili zatrzymania, tj. 29.11.1950 na terenie woj. białostockiego usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego przez to, że był członkiem bojówki „Burza” wchodzącej w skład związku „WiN”, który zmierzał do powyższej zmiany oraz od 01.1948 do 29.11.1950 bez zezwolenia przechowywał zdatną do użytku broń palną. Za powyższe skazany został na łączną karę śmierci i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze z przepadkiem całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 09.10.1952 (S-1532/52) postanowił skargę rewizyjną obrońcy pozostawić bez uwzględniania, a wyrok WSR w Białymstoku utrzymać w mocy. Rada Państwa decyzją z 02.01.1953 nie skorzystała z prawa łaski. Stracony 10.01.1953. IPN Bi 212/4669, IPN Bi 033/169.
Akta zawierają charakterystykę zgrupowania pod dowództwem Kazimierza Kamieńskiego, ps. "Huzar". Znajduje się tam kwestionariusz osobowy członka ww. oddziału, Franciszka Daniluka, ps. "Gryf": ujawnił się w 1947 w PUBP w Bielsku Podlaskim, 03.01.1948 wstąpił do grupy „Huzara” i do 03.1950 był jej aktywnym członkiem. Od 03.1950 do dnia zatrzymania, tj. 27.11.1950 ukrywał się i utrzymywał dorywcze kontakty z „Huzarem”. W chwili zatrzymania posiadał broń. Wyrokiem WSR w Białymstoku z 24.07.1952 został skazany na karę śmierci, Wyrok wykonano 10.01.1953. IPN Bi 019/1/1-2.
.