Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Ignaczak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 26-07-1947
Imię ojca: Jan
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 13 lutego 1981 Stefan Ignaczak jako ówczesny przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Przedsiębiorstwie Produkcji i Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa "Elektromontaż" został zarejestrowany przez SB z Wydz. III A KW MO w Łodzi pod numerem 44536 jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Kanadyjczyk" oraz jako "osoba zastrzeżona". Przyczyna tej rejestracji i rozpoczęcia inwigilacji Stefana Ignaczaka: "prowadzenie działalności antysocjalistycznej". Tę operacyjną kontrolę zakończono 25.03.1983 w związku z jego "emigracyjnym wyjazdem do RFN" (24.03.1983). Dnia 27.04.1983 materiały tej sprawy zdjęto z ewidencji i przekazano do archiwum Wydz. "C" KW MO pod nr archiwalny 06024/II. IPN Ld 047/428 (06024/2) mikrofilm.
Figuruje w materiałach operacyjnych Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dotyczących osób internowanych z terenu województwa miejskiego łódzkiego w latach 1981-1982. W dniu 13 grudnia 1981 Stefan Ignaczak - w latach 1980-81 teletechnik/telemonter w przedsiębiorstwie "Elektromontaż" w Łodzi i działacz NSZZ "Solidarność" - został zatrzymany i internowany na podstawie decyzji nr 87 komendanta KW MO w Łodzi. Internowanie Stefana Ignaczaka nastąpiło na wniosek SB z Wydz. V KW MO z uwagi na jego "antysocjalistyczną postawę i destrukcyjne oddziaływanie na załogę zakładu". Zwolniony z internowania w więzieniu w Łowiczu 23 lipca 1982. IPN Ld PF 86/21 t. 5 (1360/III t. V).
Akta osobowe internowanego Stefana Ignaczaka były prowadzone przez Zakład Karny w Łowiczu w okresie od 5 stycznia do 23 lipca 1982 r. (wcześniej ww. przebywał w więzieniu w Łęczycy - w okresie od 13.12.1981 do 5.01.1982). IPN Ld 24/174 (1/82).
.