Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Antoni
Nazwisko: Pietrzyk
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 21-04-1947
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Marian
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 24.09.1981 Zbigniew Pietrzyk - inżynier mechanik, wówczas przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność" w Zakładach Podzespołów Radiowych „MIFLEX” w Kutnie - został zarejestrowany pod numerem 5761 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Niedźwiedź” (nr rej. 5744). Sprawa ta była prowadzona od dn. 8.07.1981 przez SB z Wydz. III „A”/ V KW MO w Płocku w związku z "kolportażem ulotki antyradzieckiej" w ZPR „MIFLEX” w Kutnie i zakończona dn. 23.04.1982. W dn. 7.06.1982 została zdjęta z ewidencji i przekazana do archiwum Wydz. „C” KW MO w Płocku pod sygn. 604/II. Materiały te "zniszczono komisyjnie", bliższych informacji brak. Materiały o sygn. 604/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta dotyczące osób internowanych w latach 1981-1982 w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku na podstawie dekretu z dnia 13.12.1981 o stanie wojennym: Zbigniew Pietrzyk był tam internowany w okresie od dnia 13.12.1981 do dn. 3.08.1982 na mocy decyzji nr 1 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku i na wniosek SB z Wydz. V KW MO w Płocku z dn. 12.12.1981. Powodem internowania Zbigniewa Pietrzyka była prowadzona przez niego "wroga działalność" i podejrzenie, że „organizowałby strajki oraz manifestacje”. Decyzją nr 110 Komendanta Wojewódzkiego MO w Płocku z dn. 21.11.1982 uchylono internowanie ww. działacza "Solidarności". Zbigniew Pietrzyk figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego (IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1). IPN BU 02944/34 t. 2 (52/III-62/III), IPN BU 529/5 (81/341), IPN BU 01152/35, IPN Po 161/1.
Akta internowanego. Zbigniew Pietrzyk został internowany w Ośrodku Odosobnienia we Włocławku-Mielęcinie w dniu 13.12.1981. W dniu 3.08.1982 został przetransportowany do Ośrodka Odosobnienia w Kwidzynie. W aktach tego więzienia jest m.in. protokół o zastosowaniu w dn. 14.08.1982 "szczególnych środków bezpieczeństwa" oraz użycia siły fizycznej wobec ww. internowanego (w związku z ówczesnym protestem więzionych działaczy "Solidarności" i innych organizacji, w tym Zbigniewa Pietrzyka). Zbigniew Pietrzyk został zwolniony z internowania w dn. 22.11.1982. IPN By 88/244, IPN Gd 162/379 t. 1-4, IPN Gd 162/231 (231/11/82).
Zbigniew Pietrzyk był inwigilowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Pajac” (nr rej. 6820). Ta inwigilacja była prowadzona od dnia 13.09.1982 przez SB z Wydziału V KW MO w Płocku, ponieważ Z. Pietrzyk był podejrzany o "kolportaż ulotek wzywających do bojkotu obchodów święta 1 maja" (w dniu 23.04.1983). W dniu 26.04.1983 KE krypt. „Pajac” został przerejestrowany na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Apel” - zarejestrowaną pod nowym numerem 7515. W ramach SOR krypt. „Apel” kontynuowano operacyjną kontrolę Zbigniewa Pietrzyka, a materiały połączono pod sygn. 840/II. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
W dn. 26.04.1983 Zbigniew Pietrzyk został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Apel” (nr rej. 7515) prowadzonej przez Wydział V KW MO Płock, a następnie przez Grupę V RUSW w Kutnie. Prowadzenie inwigilacji Zbigniewa Pietrzyka w ramach SOR krypt. „Apel” zakończono dnia 5.03.1984 z powodu odnotowanego "emigracyjnego wyjazdu figuranta". Skomasowane materiały KE krypt. „Pajac” oraz SOR krypt. „Apel” przekazano do archiwum Wydz. „C” WUSW w Płocku w dn. 26.04.1984 pod sygn. 840/II. Materiały te w okresie późniejszym "zniszczono komisyjnie", bliższych informacji brak. Materiały o sygn. 840/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Od dnia 11.04.1985 Zbigniew Pietrzyk był inwigilowany przez SB w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Pajac II” (nr rej. 9944) założonego przez Grupę II RUSW w Kutnie. Zbigniew Pietrzyk pozostawał "w zainteresowaniu czynnym" SB pomimo pobytu za granicą – był bowiem „podejrzany o kontakt ze służbami specjalnymi USA”. Brak zapisów o dacie i przyczynie zakończenia tej inwigilacji. Materiały te "zniszczono w zakresie własnym" - bez archiwizacji w jednostce operacyjnej. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.