Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Woźniak
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: --1953
Imię ojca: Bogdan
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 28.12.1976 Krzysztof Woźniak - ówczesny student, a w roku 1977 absolwent Politechniki Łódzkiej - został objęty operacyjną kontrolą SB w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Absolwent". Sprawa ta została zarejestrowana pod nr 36480 przez Wydz. III KM MO w Łodzi z powodu: "działalność skierowana przeciwko linii partii". Dnia 11 kwietnia 1979 SOS "Absolwent" przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) w związku z podejrzeniem K. Woźniaka o kolportaż "wydawnictw bezdebitowych" Komitetu Samoobrony Społecznej "KOR" i współpracę z łódzkim środowiskiem tego Komitetu. Prowadzenie SOR krypt. "Absolwent" zakończono ("zdjęto z ewidencji") dnia 2 sierpnia 1985. Materiały tej sprawy skierowano do archiwum Wydz. "C" WUSW w Łodzi, a w roku 1990 zniszczono (protokół nr 1022/90). Zachował się mikrofilm tych akt oznaczony sygnaturą 06492/2. IPN Ld 047/550/J (06492/2).
Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa w sprawie rozpowszechniania przez grupę mieszkańców Łodzi, w tym K. Woźniaka "materiałów bezdebitowych" wydawanych przez KSS KOR, ROPCiO, SKS i Niezależną Oficynę Wydawniczą NOWA. Śledztwo było prowadzone w roku 1980 przez SB z KW MO w Łodzi. IPN Ld PF 15/436 t. 1 (1513/III).
W dniu 10.02.1982 Krzysztof Woźniak - ówczesny przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Instytucie Włókiennictwa w Łodzi - został internowany na wniosek Wydz. III KW MO w Łodzi w ramach ogólnokrajowej akcji MSW o krypt. "Jodła". Został osadzony w tzw. Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, a od 2 sierpnia 1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Został zwolniony z tego więzienia dnia 15.11.1982. IPN Ld PF 86/21 t. 12 (1360/III t. XIV).
Figuruje w aktach internowanych prowadzonych przez administrację Zakładu Karnego w Kwidzynie w roku 1982. Krzysztof Woźniak został przewieziony do tego Zakładu w dniu 2.08.1982 z więzienia w Łowiczu (wraz z innymi internowanymi z Łodzi i województwa). Został zwolniony z ww. Zakładu Karnego dnia 15.11.1982. IPN Gd 162/273 (273/11/82).
.