Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leon Marian
Nazwisko: Pankiewicz
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 20-02-1932
Imię ojca: Włodzimierz
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego w 1949 roku przez PUBP w Legnica dot. przynależności do nielegalnej organizacji młodzieżowej. Sprawa zakończyła się sporządzeniem przez oficera śledczego aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Z zapisów w aktach wynika, iż w sprawie tej prowadzona była przez Ref. V PUBP w Legnicy sprawa agenturalnego-rozpracowania. IPN Wr 039/1071 (11274/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 26.11.1949 uznany winnym, tego że "od kwietnia do sierpnia 1949 r. brał udział na terenie Legnicy w związku mającym na celu obalenie organów władzy zwierzchniej Narodu i zagarnięcie ich władzy, oraz obalenie przemocą ustroju Państwa Polskiego, podszywającego się pod miano A.K. krypt. "Janeczka" i w ramach tego związku kolportował i rozlepiał ulotki antypaństwowe", i skazany na karę 6 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 23.08.1949. Dnia 06.02.1953 Wojskowy prokurator Rejonowy we Wrocławiu wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii, którym złagodził zasądzoną Leonowi Pankiewiczowi karę więzienia o połowę i nakazał jego wypuszczenie na wolność (W.574/50). Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał we Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu oraz Więzieniach w Rawiczu, Strzelcach Opolskich i Jaworznie, skąd został zwolniony 08.02.1953. IPN Wr 21/3731 (Sr 885/49).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1975-1979. Charakterystyka dot. "nielegalnej organizacji młodzieżowej p.n. AK - krypt. >Janeczka<, działającej na terenie Legnicy w 1949", używającej także nazwy "Młode Orlęta Polskie". Leon Pankiewicza był członkiem ww. organizacji. IPN Wr 049/128 (F-129), IPN Wr 051/403 (129/WR), IPN BU 0179/130 (Charakterystyka Nr 129, p.118).
.