Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Pawlik
Miejsce urodzenia: Huta Stara
Data urodzenia: 25-11-1908
Imię ojca: Józef
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Pawlik występował w sprawie operacyjnej złożonej w archiwum przez Wydz. III WUdsBP we Wrocławiu w roku 1955, dotyczącej "nieleg.[alnej] org.[nizacji] Rz.P.W. [Rzeczpospolita Polska Walcząca]". Sprawa liczyła 80 teczek. Materiały o sygn. 522/II zniszczono w roku 1971. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w 1951 roku w sprawie o "przynależność do nielegalnej organizacji", w tym przeciwko Andrzejowi Pawlikowi. Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 27.12.1951 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/310 (10395/III).
Andrzej Pawlik występował w sprawie śledczej prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu, zakończonej w 1952 roku dot. "Rz.P.W." (Rzeczpospolita Polska Walcząca). Materiały o sygn. 11301/III zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności m.in. Andrzeja Pawlika do "nielegalnej organizacji". W dniu 31.12.1951 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/297 (Pr II 355/51).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 17.01.1952 Andrzej Pawlik został uznany winnym tego, że "w okresie od wiosny 1951 r. do dnia 13 października 1951 r. na terenie gromady Osiek, pow. Środa Śląska był czynnym członkiem nielegalnej organizacji Rz.P.W. (Rzeczpospolita Polska Walcząca) usiłującej przemocą zmienić demokratyczny ustrój Państwa Polskiego, przy czym działalność jego polegała na kontaktowaniu się z innymi członkami tejże organizacji (...)", i skazany na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat wraz z przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 13.10.1951. Postanowieniem o zastosowaniu amnestii z dnia 24.08.1953 WSR złagodził ww. karę pozbawienia wolności do 3 lat i 4 m-cy, a dnia 30.11.1953 wydał Postanowienie o jego warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary więzienia. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu i Ośrodku Pracy Więźniów w Jelczu, skąd został zwolniony 04.12.1953. Dnia 27.08.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Andrzeja Pawlika z dnia 17.01.1952. IPN Wr 21/4768 (Sr 9/52), IPN Wr 400/724 (III Ko 215/92/un).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1980. Charakterystyka dotycząca "reakcyjnej nielegalnej organizacji występującej pod nazwą >Kresowiak< /do 1950 roku/, następnie >Rzeczpospolita Polska Walcząca<, działającej na terenie b. woj. wrocławskiego". Andrzej Pawlik występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/172 (F-172).
.