Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Baranowski
Miejsce urodzenia: Leńce
Data urodzenia: 06-11-1904
Imię ojca: Józef
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa KSL-8251 dot. Józefa Baranowskiego zatrzymanego 9.02.1950 przez PUBP w Białymstoku za współpracę z oddziałem podziemia niepodległościowego pod dowództwem Oszczapińskiego Gabriela ps. "Dzięcioł". Tymczasowo aresztowany postanowieniem z 14.02.1950 wydanym przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Białymstoku. Początkowo przetrzymywany w areszcie przy WUBP, następnie 21.02.1950 osadzony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Śledztwo prowadzone przez WUBP w Białymstoku zakończono 24.05.1950. WPR w Białymstoku 19.06.1950 zatwierdziła akt oskarżenia i skierowała sprawę do sądu. IPN Bi 015/284 (KSL-8251).
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z 31.07.1950 uznał Baranowskiego Józefa winnym tego, że w ostatnich dniach listopada i pierwszych dniach grudnia 1949 w swych zabudowaniach we wsi Bajki Stare pow. Białystok udzielił pomocy oddziałowi podziemia niepodległościowego poprzez przyjęcie na przechowanie kożuchów stanowiących własność partyzantów oraz udzielenie im jednorazowego wyżywienia. Za powyższe sąd skazał Baranowskiego Józefa na karę 5 lat więzienia. Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie 6.12.1950 postanowił skargę rewizyjną obrońcy pozostawić bez uwzględnienia i powyższy wyrok utrzymać w mocy. Postanowieniem WSR w Białymstoku z 17.08.1950 o zastosowaniu amnestii wymierzoną karę 5 lat więzienia złagodzono o 1/3 tj. 3 lat i 4 miesięcy. Zwolniony z więzienia we Wronkach 27.08.1953. IPN Bi 212/3536 (Sr. 653/50).
.