Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Franciszek
Nazwisko: Bystrowski
Miejsce urodzenia: Sawino
Data urodzenia: 15-09-1909
Imię ojca: Jan
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ankieta osobowa ujawnionego 14.04.1947 w PUBP w Białymstoku Bystrowskiego Franciszka, od września 1946 "sympatyka" organizacji WiN (Wolność i Niezawisłość). AP Białystok, ankieta osoby ujawnionej (DU-9707), sygn. 8.
Akta kontrolne śledztwa KSL-8079 dotyczące Bystrowskiego Franciszka zatrzymanego 8.01.1950 przez Referat III PUBP w Białymstoku w swych zabudowaniach w miejscowości Kulesze-Chobotki gm. Krypno za współpracę z podziemiem niepodległościowym. Osadzony w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku 31.01.1950. Śledztwo 15.03.1950 przejął WUBP w Białymstoku, które zostało zakończone 19.04.1950 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i skierowaniem sprawy do sądu. IPN Bi 07/1065 (1824/III).
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku wyrokiem z 10.08.1950 uznał Bystrowskiego Franciszka winnym tego, że w czasie od 4 do 8 stycznia 1950 w swych zabudowaniach we wsi Kulesze-Chobotki udzielił pomocy żołnierzom podziemia niepodległościowego WiN m.in. Antoniemu Gawełko ps. "Guma" udzielając im schronienia i wyżywienia oraz pełniąc rolę łącznika przekazując informacje i dokonując zakupów na rzecz powyższego oddziału. Za powyższe sąd skazał Bystrowskiego Franciszka na karę 15 lat więzienia z utrata praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. Prośbę o ułaskawienie WSR w Białymstoku pozostawił bez dalszego biegu. Osadzony 17.10.1950 w więzieniu we Wronkach, a następnie 5.12.1953 przeniesiony do więzienia w Nowogardzie. Na podstawie amnestii powyższą karę więzienia zmniejszono do 10 lat. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku zwolniony warunkowo 4.07.1955. Postanowieniem tegoż sądu z 27.09.1995 wyrok WSR w Białymstoku z 10.08.1950 uznał za nieważny. IPN Bi 237/57 (Sr. 585/50).
Kwestionariusz osobowy sporządzony przez Wydz. "C" KW MO Białystok 23.03.1976 na pomocnika oddziału pod dowództwem Gabriela Oszczapińskiego ps. "Dzięcioł" opisanej w Charakterystyce nr 20. Bystrowski Franciszek ujawnił się 14,04.1947 w PUBP w Białymstoku jako szeregowy członek AK-WiN. W okresie od 4 do 8 stycznia 1950 udzielił pomoc członkom oddziału udzielając im w swoich zabudowaniach schronienia i pożywienia, a także udzielał organom UB fałszywych informacji co do miejsca ich pobytu utrudniając w ten sposób likwidację oddziału. Zatrzymany przez PUBP w Białymstoku 8.01.1950 i za powyższe skazany przez WSR w Białymstoku 10.08.1950 na karę 15 lat więzienia. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
.