Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Chojnowski
Miejsce urodzenia: Chojnowo
Data urodzenia: 03-07-1921
Imię ojca: Chojnowo
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa KSL-2723 dotyczące Chojnowskiego Józefa aresztowanego przez PUBP w Białymstoku 7.04.1946 za przynależność do AK. Postanowieniem Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Białymstoku z 13.05.1947 tymczasowo aresztowany. Śledztwo prowadzone przez PUBP w Białymstoku zakończono 23.05.1946 postanowieniem o pociągnięciu do odpowiedzialności karnej i skierowaniem sprawy do sądu. Materiały KSL-2723 zniszczono w 1989 roku. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 12.08.1946 uznał Chojnowskiego Józefa winnym tego, że "w miesiącu sierpniu 1945 bez zezwolenia władz w czasie trwania stanu wojennego przez jeden dzień posiadał we wsi Chojnowo gm. Trzcianne pow. białostockiego broń palną" i za powyższe sąd skazał ww. na karę 2 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres roku. Najwyższy Sąd Wojskowy 9.10.1946 postanowił wniosek rewizyjny pozostawić bez uwzględnienia i wyrok WSR utrzymać w mocy. Postanowieniem WPR w Białymstoku z 3.03.1947 orzeczona kara na mocy ustawy o amnestii została darowana. Zwolniony z więzienia we Wronkach 20.03.1947. IPN Bi 212/995 (R. 731, Pr. R. 817/47).
Akta kontrolne śledztwa KSL-8720 dotyczące Chojnowskiego Józefa zatrzymanego 31.01.1950 przez PUBP w Białymstoku za współpracę z oddziałem podziemia niepodległościowego pod dowództwem Gabriela Oszczapińskiego ps. "Dzięcioł". Wydział III WUBP w Białymstoku 20.02.1950 przejął śledztwo, które zakończono następnego dnia wraz z osadzeniem zatrzymanego w więzieniu karno-śledczym w Białymstoku. Wojskowy Prokurator Rejonowy w Białymstoku postanowieniem z 28.03.1950 zatwierdził akt oskarżenia i sprawę skierował do sądu. IPN Bi 015/284 (KSL-8720).
Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku 25.04.1950 uznał Chojnowskiego Józefa winnym tego, że od wiosny do listopada 1949 posiadając wiarygodne wiadomości o pobycie żołnierzy podziemia niepodległościowego WiN w zabudowaniach rodziny Furtów we wsi Zubole, nie zawiadomił natychmiast władzy powołanej do ścigania przestępstw. Za powyższe sąd skazał Chojnowskiego Józefa na karę łączną 2 lat i 6 miesięcy więzienia. Osadzony w więzieniu we Wronkach 14.10.1950, a następnie przeniesiony do Gliwic do Ośrodka Pracy Więźniów w Rokitnicy, gdzie jako niezdolny do pracy został osadzony w więzieniu w Mysłowicach. WSR w Białymstoku 1.10.1951 postanowił zwolnić warunkowo z odbycia pozostałej części kary. Wolność odzyskał 15.10.1951. IPN Bi 212/2390 (Sr. 351/50).
Kwestionariusz osobowy sporządzony 23.02.1976 przez Wydz. "C" KW MO Białystok na pomocnika oddziału pod dowództwem Oszczapińskiego Gabriela ps. "Dzięcioł" opisanego w Charakterystyce nr 20. Chojnowski Józef w okresie od wiosny do listopada 1949 mając wiarygodną informację o pobycie w zabudowaniach we wsi Zubole członków powyższego oddziału podziemia niepodległościowego, nie zawiadomił natychmiast o tym władzy powołanej do ścigania przestępstw. Zatrzymany przez PUBP w Białymstoku 31.01.1950 i skazany na 2 lat i 6 miesięcy więzienia za pomoc oddziałowi WiN. IPN Bi 019/10/3 (1/10).
.