Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Radomski
Miejsce urodzenia: Jelenia Góra
Data urodzenia: 04-08-1956
Imię ojca: Józef
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa Dot. "wrogiej działalności politycznej i podjęcia działań zmierzających do wywołania niepokojów i rozruchów społecznych". M. Radomski został podejrzany o to, że będąc członkiem zawieszonego związku NSZZ "Solidarność" Dolnośląskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego "Orzeł" w Mysłakowicach w dniach 14 i 15.12.1981 sporządził i rozpowszechnił na terenie zakładu pracy ulotki zawierające "fałszywe wiadomości mające wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 026/21 (23/III)
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Postanowieniem Prokuratury Śląskiego Okręgu Wojskowego z 19.12.1981 tymczasowo aresztowany za działalność w NSZZ "Solidarność" w DZPL "Orzeł" i kolportaż ulotek. Postanowieniem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 25.10.1982 udzielono przerwy w odbywaniu kary. IPN Wr 161/56 (17416)
Akta nadzoru Oskarżony o to, że jako członek NSZZ "Solidarność", nie odstąpił od udziału w działalności tego związku w ten sposób, iż 14 i 15.12.1981 uczestniczył w zebraniach aktywu NSZZ "Solidarność" na terenie DZPL "Orzeł" oraz opracował i upowszechnił tekst informacji zawierającej "fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny". IPN Wr 35/14 (Po. Śl-II-18/81)
Akta sądowe Wyrokiem z 14.01.1982 r. skazany na 2 lata pozbawienia wolności. Rewizją Sądu Najwyższego w Warszawie z 25.02.1982 wyrok został podwyższony do 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Postanowieniem o amnestii z 22.08.1983 Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego złagodzono wyrok o połowę, tj. do 1 roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Natomiast postanowieniem z 30.10.1989 Sąd Śląskiego Okręgu Wojskowego postanowił "przebaczyć i puścić w niepamięć skazanie". IPN Wr 101/6266-6267 (So.W.22/81)
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Zrezygnowano z dalszego opracowywania kandydata na TW z powodu, iż M. Radomski "jest zagorzałym sympatykiem Solidarności". IPN Wr 0015/2537 (6086/I)
.