Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Jan
Nazwisko: Łajewski
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 16-04-1950
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Leon
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa krypt. "Miasto" nr rejestr. 26415 prowadzona była w latach 1980-1983 przez Wydz. III-A/ V KWMO w Białymstoku, założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok. Janusz Jan Łajewski został zarejestrowany do SO dn. 13.10.1982 przez Wydz. V KWMO w Białymstoku pod nr rej. Bk 29124 jako delegat na walny zjazd NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok w czerwcu 1981. Inwigilowany w ramach ogólnopolskiej operacji "Lato-80". Akta sprawy zawierały 22 tomy i zostały zniszczone 28.11.1989. Pod sygnaturą IPN Bi 011/66 zachowały się dwa meldunki operacyjne (z 12.11.1980 i 17.11.1983), w których brak nazwisk osób rozpracowywanych. Wpis sporządzono na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. IPN Bi 011/66 (351/IV) oraz zapisy kartoteczno-ewidencyjne.
W aktach paszportowych znajduje się m.in. dokumentacja związana ze złożeniem przez Janusza Jana Łajewskiego w dn. 22.08.1983 wniosku na wyjazd emigracyjny za granicę - jako aktywnego działacza "Solidarności". Wyżej wymieniony był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" ("S") w zakładzie pracy, delegatem na Zjazd Delegatów Regionu Białystok NSZZ "S", członkiem Komisji Przestrzegania Prawa przy Zarządzie Regionu Białystok NSZZ "S" oraz przewodniczącym Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S" Spółdzielczości Pracy. Podanie o wyjazd za granicę na pobyt stały motywował tym, że nie może pogodzić się z wprowadzonymi po 13.12.1981 ograniczeniami praw obywatelskich oraz, że "decyzja Rady Państwa spowodowała zahamowanie procesu demokratyzacji życia społecznego i zapoczątkowała drogę legislacyjnego pozbawienia obywateli dotychczasowych praw". Zgodę na wyjazd udzielono. IPN Bi 452/68801 (EABK 68801).
.