Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Bielecki
Miejsce urodzenia: Haczów
Data urodzenia: 28-03-1928
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Czesława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa w sprawie o nielegalne posiadanie broni palnej oraz przynależność do oddziału Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Kazimierz Bieleckiego podejrzany był o nielegalne posiadanie i przechowywanie broni palnej. W aktach sprawy znajduje się akt oskarżenia oraz wyrok sądu dot. w/w z dnia 28.01.1947. K. Bielecki został skazany na 5 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych na okres 2 lat. Sprawa prowadzona była przez PUBP w Brzozowie w okresie od 09.10.1946 do 06 03.1950. Materiały złożono w archiwum do nr 7016/a, a następnie przerejestrowano do nr 1635. IPN Rz 046/846 (1635/III).
Akta prokuratorskie (nr Pr 191/47) prowadzone przez Wojskowa Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w okresie od 10.01.1947 do 16.01.1947 przeciwko m.in Kazimierzowi Bieleckiemu, oskarżonemu o to, że nabył, przechowywał i odsprzedał broń palną. W dniu 16.01.1947 prokuratura skierowała akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie. IPN Rz 108/2063.
Księga ewidencyjna więzienia w Rzeszowie więźniów skazanych przez sądy wojskowe w latach 1946-1947 oraz karta Dw-68 z kartoteki skazanych. K. Bielecki został aresztowany w dniu 08.12.1946, a następnie osadzony (14.01.1947) w Więzieniu w Rzeszowie. Zwolniony na mocy amnestii w dniu 08.03.1947. IPN Rz 190/47, karta DW-68 z kartoteki skazanych.
Kazimierz Bielecki występuje w następujących materiałach archiwalnych wytworzonych i prowadzonych przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w latach 1946-1952: Repertorium Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie i Repertorium wykonania kar za rok 1947, Księga aresztowanych za rok 1946, Wykaz aresztowanych za lata 1946-1948 oraz Skorowidz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1947. IPN Rz 65/4 t. 1, IPN Rz 65/19, IPN Rz 65/52, IPN Rz 65/53, IPN Rz 65/75.
.