Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Stanisław
Nazwisko: Ulman
Miejsce urodzenia: Albigowa
Data urodzenia: 12-08-1927
Imię ojca: Roman
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dotyczące członków młodzieżowej organizacji niepodległościowej "Orlęta" prowadzone przez PUBP w Łańcucie od 06.10.1949. Jan Ulman był członkiem wymienionej organizacji na terenie powiatu łańcuckiego, otrzymywał w jej ramach broszury organizacji (pt. "Orlęta") oraz ulotki ("Precz z Żydokomuną"), które rozwiesił w gromadzie Albigowa. Jego zadaniem miał być także werbunek nowych członków. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 7107 (10.03.1950), a finalnie skomasowano do nr 1692 (11.10.1967). IPN Rz 03/6 (1692/III) t. 1, 3, 4-6, 9-10.
Akta nadzoru prokuratorskiego prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie m.in. na osobę Jana Ulmana w okresie od 10.10.1949 do 24.01.1950. Wymieniony oskarżony został o przynależność do organizacji młodzieżowej o krypt. "Orlęta" (od stycznia 1949 do momentu aresztowania tj. 05.10.1949) na terenie powiatu łańcuckiego w ramach której posługiwał się pseudonimem "Burza". Miał też w dniu 21.05.1949 rozwieszać "nielegalne ulotki i napisy". IPN Rz 108/5387.
Akta sądowe w sprawie m.in. przeciwko Janowi Ulman prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 05.10.1949. Wymieniony został oskarżony o przynależność do "nielegalnej organizacji młodzieżowej "Orlęta" działającej m.in. na terenie powiatu łańcuckiego. Wyrokiem z dnia 17.01.1950 został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek całego mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Rz 107/1009.
Informacje dot. w/w znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji PUBP w Łańcucie za lata 1946-1954 w Terminarzu spraw prowadzonych przez PUBP w Łańcucie w latach 1946-1954 oraz w Repertorium spraw śledczych PUBP w Łańcucie za lata 1947-1954. IPN Rz 50/38, IPN Rz 50/39, IPN Rz 50/79.
Jan Ulman wymieniony jest w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona w okresie od 03.01.1949 do 10.03.1950), w Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1950, a także w Wykazie osób aresztowanych w latach 1948-1949. IPN Rz 65/7, IPN Rz 65/22, IPN Rz 65/55.
J. Ulman wymieniony jest w Księdze głównej więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach za lata 1951-1952. IPN Po 3/63.
Opracowanie KWMO w Rzeszowie z lat 1975-1976 pn. "Charakterystyka nr 19" dotyczące Młodzieżowej Organizacji "Orlęta" działającej w latach 1946-1951 m.in. na terenie powiatów niżańskiego, łańcuckiego, tarnobrzeskiego i krośnieńskiego. Według informacji zamieszczonych w kwestionariuszu ewidencyjnym Jan Ulman był członkiem organizacji na terenie Łańcuta (placówka krypt. "Zorza"), rozlepiał także ulotki "o wrogiej treści" w gromadach Albigowa i Kosina. IPN Rz 0172/20/J (CHF-19).
.