Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Garbacki
Miejsce urodzenia: Leżajsk
Data urodzenia: 24-09-1898
Imię ojca: Marcel
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dotyczące organizacji zbrojnych ruchu narodowego (Narodowa Organizacja Wojskowej, Narodowe Siły Zbrojne). Edward Garbacki był członkiem NSZ od czerwca 1943 do momentu aresztowania tj do 19.08.1948 na terenie Leżajska. Posługiwał się pseudonimem "Róża", następnie "Oset", w organizacji pełnił funkcję kasjera komendy powiatu łańcuckiego, przechowywał archiwum wskazanych organizacji oraz znaczną ilość broni. W dniu 30.12.1948 skierowano akt oskarżenia do sądu. Materiały złożono w archiwum do nr 6664/50 (24.01.1950), ostatecznie w dniu 16.09.1967 skomasowano je do nr 1472/III. IPN Rz 046/754 (1472/III).
Akta sprawy sądowej dotyczące członków organizacji zbrojnych ruchu narodowego, m.in. Edwarda Garbackiego prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 15.09.1948. Wyrokiem z dnia 30.05.1949 w/w został skazany na karę śmierci. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 02.08.1949 nie uwzględnił skargi rewizyjnej dot. E. Grabowskiego i utrzymał w mocy zasądzony wyrok. W aktach znajduje się protokół z wykonania kary śmierci z dnia 05.09.1949. IPN Rz 107/834 (Sr. 6/49) t. 1-6.
Garbacki Edward wymieniony jest w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie z roku 1948. Został aresztowany w dniu 15.08.1948, a następnie osadzony w rzeszowskim więzieniu (30.12.1948). Zgodnie z wyrokiem sądowym karę śmierci wykonano w dniu 05.09.1949. IPN Rz 190/52, karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Informacje dotyczące w/w znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona od 02.01.1948 do 13.12.1948) oraz w Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1948. IPN Rz 65/5 t. 1, IPN Rz 65/69.
Opracowanie pn. "Charakterystyka nr 6" dotyczące członków Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW). W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy m.in Edwarda Garbackiego. Materiały zostały zebrane i opracowane przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1980-1982. IPN Rz 0172/2/J.
.