Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-04-2022 09:00

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Prędkiewicz
Miejsce urodzenia: Sambor
Data urodzenia: 01-10-1887
Imię ojca: Jakub
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dotyczące m.in. Jana Prędkiewicza prowadzone przez PUBP w Jarosławiu w okresie od 24.06.1946. Wymieniony był Szefem wywiadu AK, a następnie wywiadu WiN w powiecie jarosławskim, w organizacji posługiwał się ps. "Mirski". Ponadto gromadził i przekazywał informację stanowiące tajemnicę państwową przy pomocy pozyskanych wcześniej informatorów. Akta sprawy złożono w archiwum do nr 6560 w dniu 14.01.1950, a następnie skomasowano do nr 1417. IPN Rz 046/722 (1417/III).
Akta sądowe prowadzone przeciwko m.in. Janowi Prędkiewiczowi przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 03.10.1947. Wymieniony oskarżony został o to, iż od czerwca 1945 do października 1947 był członkiem WiN-u pod ps. "Mirski" (pełnił funkcję szefa wywiadu) oraz gromadził i przekazywał informacje stanowiące tajemnicę państwową. Wyrokiem z dnia 22.06.1948 został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych oraz przepadek mienia. Wyrok wykonano 30.09.1948. IPN Rz 122/333-338 (Sr. 437/49).
Zapisy dotyczące Jana Prędkiewicza znajdują się w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona od 20.06.1947 do 27.02.1948), Repertorium wykonania kar Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1948 oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 2, IPN Rz 65/20, IPN Rz 65/53.
Zapisy odnoszące się do w/w znajdują się w Księdze głównej więźniów śledczych Więzienia w Rzeszowie z roku 1948. IPN Rz 190/52.
Jan Prędkiewicz występuje w aktach operacyjnych prowadzonych na inną osobę przez Wydział III WUBP, a następie WUdsBP w Kielcach w latach 1951-1955. Materiały dotyczyły jednego z członków WiN z powiatu jarosławskiego który miał przebywać na terenie Kielc. W dokumentach znajdują się m.in. odpisy protokołów przesłuchań J. Prędkiewicza sporządzone przez PUBP Jarosław w trakcie prowadzonego śledztwa. IPN Ki 025/334 (804/II).
"Charakterystyka nr 3" opracowana przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1977-1978 dotycząca członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN) Okręgu Rzeszów. Jan Prędkiewicz był członkiem WiN od jesieni 1945 do lipca 1947, sporządzał sprawozdania wywiadowcze, które przekazywał kierownikowi Rady WiN na powiat jarosławski, brał udział w "nielegalnych" zebraniach organizacji na terenie Jarosławia. IPN Rz 05/6.
.