Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Widziszewski
Miejsce urodzenia: Krosno
Data urodzenia: 21-01-1889
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Katarzyna
Znany/a też jako:
Jan Widziszewski
urodzony/a 21- 01-1889 Krościenko
Imiona rodziców: Wojciech Katarzyna


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze prowadzone wobec wymienionego. W teczce znajduje się jedynie akt oskarżenia sporządzony 01.08.1947. Podana jest w nim informacja, iż sprawę śledczą przeciwko Janowi Widziszewskiemu Wydz. Śledczy WUBP w Rzeszowie wszczął w dniu 06.06.1947, a zamknął 31.07.1947. Wg. zapisów ewidencyjnych akta sprawy złożono w archiwum do nr 11765 w dniu 30.12.1951, a następnie skomasowano do nr 3876 (01.08.1968). IPN Rz 050/956 (3876/III).
Akta nadzoru prokuratorskiego dot. Jana Widziszewskiego prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie od 01.08.1947 (sporządzenie aktu oskarżenia) do 21.08.1947. Wymieniony oskarżony został o przynależność do organizacji WiN na terenie Krosna w okresie luty-maj 1946, w ramach której pełnił funkcję skrzynki pocztowej. IPN Rz 108/2645.
Sprawa sądowa dot. w/w rozpatrywana przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie w związku z oskarżeniem o przynależność Jana Widziszewskiego do WiN na terenie Krosna i pełnienia w organizacji funkcji skrzynki pocztowej. Wyrokiem z dnia 21.08.1947 skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Na mocy przepisów o amnestii (ustawa z dnia 22.02.1947) kara więzienia została wymienionemu darowana w całości. IPN Rz 107/539.
Akta osobowe więźnia śledczego Jana Widziszewskiego - materiały zawierają odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie (sygn. Sr. 649/47) z 21.08.1947 dot. wyżej wymienionego. IPN Rz 190/466.
Jan Widziszewski wymieniony jest w Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księga prowadzona za okres od 20.06.1947 do 27.02.1948) oraz w Wykazie aresztowanych z lat 1946-1948. IPN Rz 65/4 t. 1, IPN Rz 65/53.
Zapisy dotyczące w/w znajdują się w Księdze kontrolnej Biura Ewidencji WUBP w Rzeszowie za lata 1946-1947 oraz w Terminarzu spraw prowadzonych przez WUBP w Rzeszowie w latach 1946-1947. IPN Rz 50/3, IPN Rz 50/4.
Charakterystyka nr 3 dot członków Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Okręgu Rzeszów. Jan Widziszewski był członkiem WiN-u w okresie od lutego do maja 1946, pełniąc w tym okresie funkcję skrzynki kontaktowej (odbierał nielegalną prasę, obsługiwał Radę WiN Sanok). Został aresztowany przez PUBP Krosno w dniu 01.06.1947. Materiały zostały opracowane przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w latach 1977-1978. IPN Rz 05/6.
.