Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwik
Nazwisko: Więcław
Miejsce urodzenia: Leżajsk
Data urodzenia: 23-08-1908
Imię ojca: Józef
Imię matki: Magdalena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze dotyczące organizacji zbrojnych ruchu narodowego (Narodowa Organizacja Wojskowej, Narodowe Siły Zbrojne). Ludwik Więcław był podejrzany o przynależność (od wiosny 1945) do Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW), a następnie do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatu łańcuckiego oraz północnej części ówczesnego woj. rzeszowskiego. Więcław posługując się pseudonimami "Śląski", "Kłos", "Mariusz" pełnił funkcję komendanta inspektoratu krypt. "Hanka" oraz szefa Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS) NZW. Przekazywał również przełożonym informacje dot. uzbrojenia i rozlokowania jednostek organów bezpieczeństwa, a także posiadał i przechowywał znaczną ilość broni. Materiały złożono w archiwum do nr 6664/50 (24.01.1950), ostatecznie w dniu 16.09.1967 skomasowano je do nr 1472/III. IPN Rz 046/754 (1472/III).
Akta sprawy sądowej dotyczące członków organizacji zbrojnych ruchu narodowego, m.in. Ludwika Więcława prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 15.09.1948. Wyrokiem z dnia 30.05.1949 w/w został skazany na karę śmierci. W aktach znajduje się protokół z wykonania kary śmierci z dnia 05.09.1949. IPN Rz 107/834 (Sr. 6/49) t. 1-7.
Zapisy dotyczące w/w znajdują się Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (księga prowadzona za rok 1948) oraz w Skorowidzu spraw karnych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na rok 1948. IPN Rz 65/5 t. 1, IPN Rz 65/69.
Dokumentacja (w tym fotografie) dotycząca działań organizacji niepodległościowych takich jak: NOW, NZW, WiN. Materiały zostały opracowane przez MSW w latach 1956-1990. Ludwik Więcław jest wymieniony jako jeden z przywódców NOW (w dokumentacji znajduje się zdjęcie członków NOW w raz ze zdobytą przez nich bronią). IPN Bu 024/94.
Akta śledztwa w sprawie działalności nielegalnych organizacji niepodległościowych na terenie województwa pomorskiego (głównie Narodowych Sił Zbrojnych) prowadzone przez WUBP oraz WUdsBP w Bydgoszczy w latach 1946-1955. W materiałach znajdują się m.in. protokoły przesłuchań świadków i podejrzanych w tym protokoły przesłuchań Ludwika Więcława z roku 1948 sporządzone przez WUBP w Rzeszowie. IPN By 0106/3 t. 4 (710/3).
Akta śledcze oraz dokumentacja operacyjna (protokoły przesłuchań, charakterystyki, oświadczenia amnestyjne) prowadzona przez WUBP/WUdsBP oraz KWMO w Bydgoszczy m.in przeciwko członkom NSZ, AK, NOW. W materiałach znajduję się protokoły przesłuchań Ludwika Więcława ps. "Śląski" sporządzone w WUBP Rzeszów we wrześniu 1948 (w charakterze podejrzanego oraz świadka). IPN By 070/665 t. 4 (710/III).
Charakterystyka nr 62 sporządzona w Biurze "C" MSW dot. Komendy Głównej Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. W materiałach znajduje się kwestionariusz osobowy Ludwika Więcława ps. "Śląski", "Kłos" - w latach 1945-1948 był był członkiem NZW, od kwietnia 1946 sprawował funkcję szefa Pogotowia Akcji Specjalnej NZW Okręgu Rzeszowskiego, zajmował równocześnie stanowisko inspektora Inspektoratu II NZW kryptonim "Hanka". IPN Bu 0189/62.
Charakterystyka nr 6 opracowana w latach 1980-1984 w Wydziale "C" KWMO/WUSW w Rzeszowie dot. Rzeszowskiej Komendy Narodowej Organizacji Wojskowej. Ludwik Więcław od lutego 1945 pełnił funkcję komendanta Obwodu Łańcut NOW, a następnie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, od wiosny 1945 do kwietnia 1947 gromadził (przy pomocy sieci informatorów) i przekazywał informację stanowiące tajemnicę państwową, posiadał i przechowywał znaczną ilość broni. IPN Rz 0172/2/J, IPN BU 0183/5.
Charakterystyka nr 201 opracowana przez Wydz. "C" WUSW w Krakowie w roku 1986 dot. Stronnictwa Narodowego-Okręg Kraków. W dokumentach znajdują się zapisy dot. w/w - Ludwik Więcław ps. "Śląski", aresztowany przez WUBP Rzeszów. IPN Kr 074/200 (201/X) t. 1-2.
.