Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stefan
Nazwisko: Tadla
Miejsce urodzenia: Hucisko
Data urodzenia: 16-12-1926
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dot. Stefana Tadli prowadzone przez Wydział Śledczy WUBP w Rzeszowie od 14.02.1952. Wymieniony został oskarżony o członkostwo (od sierpnia 1951 do lutego 1952) w organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne oraz o wrogi stosunek do ustroju Polski Ludowej. Materiały sprawy złożono w archiwum do nr 13675 w dniu 11.04.1952, a następnie przerejestrowano do nr 4301 (05.11.1968). IPN Rz 050/1206 (4301/III).
Akta sądowe prowadzone przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie od 01.02.1952. Stefan Tadla za przynależność do organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne został skazany wyrokiem z dnia 15.04.1952 na 3 lata więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 1 roku oraz przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa. IPN Rz 25/2815 (Sr. 133/52).
Zapisy odnoszące się do w/w znajdują się Repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie (Księga prowadzona od 04.01.1952 do 27.12.1952). IPN Rz 65/13.
Stefan Tadla został aresztowany 04.02.1952, a następnie osadzony z dniem 16.04.1952 w więzieniu w Rzeszowie. W dniu 22.12.1952 przewieziony do więzienia w Potulicach, a następnie do Ośrodka Pracy Więźniów w Piechcinie (od 28.01.1958). Zwolniony w dniu 30.06.1953. Karta Dw-68 z kartoteki skazanych MSW.
Charakterystyka nr 35 opracowana przez Wydz. "C" KWMO w Rzeszowie w roku 1976 dotycząca organizacji Polskie Powstańcze Siły Zbrojne działającej na początku lat pięćdziesiątych na terenie ówczesnego powiatu przeworskiego i przemyskiego. Stefan Tadla był w latach 1951-1952 członkiem ugrupowania w powiecie przeworskim (został aresztowany w lutym 1952). IPN Rz 0172/36/J.
.